Foredragsholdere EnergiRikekonferansen 2011

Ola Borten Moe

Olje- og energiminister, Sp

 

Borten Moe ble innvalgt på Stortinget fra Sør-Trøndelag i 2005, etter å ha vært vararepresentant i perioden 2001–2005. Ola Borten Moe var medlem av Senterpartiets programkomite forut for stortingsvalget 2005, og har en særlig interesse for distrikts- og næringspolitikk. Fra høstsesjonen 2007 overtok han ledelsen av Stortingets næringskomité etter at partifellen Lars Peder Brekk ble parlamentarisk leder og tiltrådte i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. 4. mars 2011 tok han over som olje- og energiminister etter Terje Riis-Johansen. Han var lokalpolitiker i Trondheim og medlem av Trondheim bystyre 1995–2007 samt kommunalråd i Trondheim 1993–1996. Han var nestleder for Kirke- og kulturkomiteen i Trondheim 1995–1999 og leder for Oppvekstutvalget 1999–2003. Borten Moe er utdannet agronom, og har statsvitenskap og historie mellomfag fra NTNU.


Oluf Ulseth

Adm. direktør Energi Norge

 

Var europadirektør i Statkraft i perioden 2006-2010, og har siden 2007 vært styremedlem i Agder Energi. Han har gjennom sin stilling i Statkraft vært medlem av Næringspolitisk Utvalg i Energi Norge, og vært sentralt plassert i den europeiske kraftbransjens interesseorganisasjon Eurelectric. Oluf Ulseth var i perioden 2001-2005 statssekretær i Olje- og energidepartementet og Nærings- og handelsdepartementet. Oluf Ulseth er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.


Einar Håndlykken
Daglig leder ZERO (Zero Emission Resource Organisation)

 

Han jobbet i en årrekke aktivt i Natur og Ungdoms lokallag i Grenland før han i 1997 ble nestleder i organisasjonen på landsplan. Han ble leder i 1999, et verv han hadde til 2001 da han ble ansatt i miljøstiftelsen Bellona. Sammen med fire andre Bellona-ansatte startet han i 2002 ZERO.


Steinar Bysveen
Konserndirektør Statkraft

 

Ble i 2010 konserndirektør med ansvar for produksjon og industrielt eierskap. Var i perioden 2003-2010 administrerende direktør i Energi Norge (Energibedriftenes Landsforening (EBL) fram til 2009). Administrerende direktør i Industrikraft Midt-Norge AS i perioden 1997-2003. Har bl.a jobbet 4 år i Noteby og 11 år i Saga Petroleum. Utdannet bygningsingeniør fra NTNU og bedriftsøkonomi fra BI.


Atle Neteland

Konsernsjef BKK

 

Kopiert fra ©bt 3.5.2011 - http://www.bt.no/na24/article290304.ece

Er utdannet sivilingeniør (1975) og har ledet BKK siden 1992. Har tidligere vært administrerende direktør, driftssjef og utredningsleder i Akershus Energiverk. Neteland har hatt og har en rekke styreverv i energibransjen.

 


Frank Aarebrot

Professor ved Universitetet i Bergen

 

Professor i sammenlignende politikk ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen og professor II i demokratiutvikling ved Örebro universitet i Sverige. Han foreleser blant annet ved Institut des Sciences Politiques i Frankrike og ved Humboldt-universitetet i Berlin. Aarebrot har ledet flere internasjonale prosjekter og vært redaktør av, og medforfatter til en rekke bøker om demokratisering i Europa etter kommunismens sammenbrudd. Han forsker på nye demokratier og demokratisering, valganalyse og metodikk, europeisk integrasjon og vier mye tid til forskningsformidling, men er i Norge kanskje mest kjent som politisk kommentator og valgekspert. Aarebrot var den forskeren som var mest sitert i media i 2007 i følge en undersøkelse bestilt av Morgenbladet.


Rolf Røtnes

Seniorkonsulent, Econ

 

Rolf Røtnes er samfunnsøkonom fra Universitet i Oslo. Rolf har lang erfaring i arbeid med problemstillinger innenfor innovasjon, næringsutvikling og næringspolitisk virkemiddelbruk. De siste årene har han spesielt arbeidet med årsaker til vekst og endringer i tjenestenæringene. Han har også jobbet mye med, landbruks- og skogpolitikk, reiseliv, kulturøkonomi, skatter og avgifter, samt regulatoriske problemstillinger innenfor en rekke områder. Rolf har arbeidet både med analyseprosjekter og rådgivningspregede prosjekter for oppdragsgivere i offentlig og privat sektor.


Bård Jordfald

Forsker Fafo

 

Bård Jordfald er  utdannet siviløkonom  (BI) og sosiolog (UiO). Jordfald har vært ansatt på Fafo siden 1998, og har arbeidet med ulike problemstillinger knyttet til arbeidsmarked, næringsutvikling og organisasjonsinteresser.

 


Anders Bjartnes

Daglig leder i Norsk Klimastiftelse


Stiftelsen skal fremme fornybar energi og andre lavutslippsteknologier. Bjartnes er også Skandinavia-korrespondent for Recharge, NHSTs Media Groups internasjonale ukeavis og nettsted om fornybar energi. Bjartnes har tidligere blant annet vært leder for DNs Etter børs-redaksjon og politisk reporter i VG og Arbeiderbladet.


Bjørn Kjetil Mauritzen

Analysesjef Hydro Energi

 

Mauritzen er utdannet siviløkonom ved University of Strathclyde, Glasgow. Han har bakgrunn som råoljetrader i Norsk Hydro og før dette markedsanalytiker i Saga Petroleum. Han har vært politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet, og har kommunalpolitisk erfaring fra kommunestyret i Rælingen og politiske verv i Høyre lokalt, og har tidligere vært medlem av Stavanger skolestyre og leder av Stavanger Unge Høyre.


Sjur Holsen

Politisk redaktør i Bergens Tidende

 

Holsen er utdannet statsviter fra Bergen, Berkeley og Dublin. Han var i utenrikstjenesten 1998-2006, og har også vært ansatt i Geelmuyden.Kiese i Oslo og ved Universitetet i Bergen. Økonomijournalist og kommentator i Bergens Tidende siden 2007, politisk redaktør fra 2010.


Sindre Bolseth

Logistics manager, Norsk Hydro

 

Har siden 2009 jobbet med logistikkstrategi, design og forbedringer globalt i Hydro. Før det jobbet han 10 år i SINTEF/NTNU som forsker innen produksjonslogistikk. Bolseth er utdannet sivilingeniør i produksjonsledelse ved NTNU, og har nylig forsvart sin doktorgrad innen logistikk, også ved NTNU.


Tom Tvedt

Fylkesordfører Rogaland

 

Tom Tvedt representerer Arbeiderpartiet, og har vært fylkesordfører i Rogaland siden 2007. I perioden 1999–2007 var han ordfører i Randaberg kommune.

 

 


Lars Anders Myhre
Styreleder EnergiRike

Lars Anders Myhre er Cand. real. fra universitetet i Bergen. Han har arbeidet som vitenskapelig assistent ved universitetet i Bergen 1971 - 72 og forsker ved NTNFs kontinentalsokkelkontor i 1973 - 74, før han ble ansatt som overingeniør i Oljedirektoratet i Stavanger i 1974. Myhre var NOPEFs første forbundsleder fra 1977, medlem av LOs Industri-, Olje- og energiutvalg, arbeiderpartiets utvalg for næringslivet, styringskomitèen for energispørsmål i Kjemi-internasjonalen (ICEM) og ordfører for arbeidstakergruppen ved flere ILO-konvensjoner. Han har deltatt i LOs sekretariat, leder for energiarbeiderne i Europa og medlem av presidiet i EMCEF og eksekutivkomitèmedlem av ICEM og ordfører for verdens oljearbeidere.


Paneldeltakere

Stein Lier-Hansen

adm. direktør Norsk Industri

 

Frode Alfheim

nestleder Industri Energi

 

Ketil Solvik Olsen

stortingsrepresentant FrP

 

Ole Gabrielsen

konserndirektør energi Lyse

       

Øyvind Halleraker

stortingsrepresentant H

 

 

Magne Rommetveit

stortingsrepresentant Ap

 

Hallgeir Langeland

stortingsrepresentant SV

 
       

Hallvard Ween

regiondirektør

NHO Rogaland

Roger Pilskog

disktriktssekretær

LO Hordaland

   

EnergiRike medlemsbedrifter

Telefon
(+47) 52 70 04 70
(+47) 915 58 258

E-post
post@energirike.no

Adresse
c/o Haugaland Kraft
Postboks 2015
N-5504 Haugesund
Norway

Org.nr.
NO 990 630 372 MVA

EnergiRike logo

www.energirike.no