Hvordan startet EnergiRike?

Styreleder i EnergiRike, Lars Anders Myhre
Styreleder i EnergiRike, Lars Anders MyhreFoto: Torleif Kvinnesland

EnergiRike har arbeidet i snart 10 år med forutsigbarhet, rammevilkår og omdømmebygging. Styreleder i EnergiRike, Lars Anders Myhre tar et tilbakeblikk på utviklingen.

I år fyller Energirike 10 år og styrelederen beskriver utviklingen av det som idag er EnergiRike og som har blitt en viktig arena for energi og verdiskaping.

 

Etter initiativ fra kommuner i Nord-Rogaland, startet arbeidet med å bygge organisasjonen i 2001. Etter hvert har bedrifter overtatt og kommunene trukket seg tilbake. EnergiRike har i dag 26 foretak og institusjoner som medlemmer og 11 organisasjoner som støttemedlemmer. Og det som startet som EnergiRike Haugaland, har utvidet nedslagsområdet til å gjelde Vestlandet.

 

Målsettingene er imidlertid spisset og klare. Vi skal være en arena for energiprodusenter, prosessindustri og petromaritim næring, og arbeide for:

  • Større forutsigbarhet
  • Bedre rammevilkår
  • Medlemsbedriftenes og næringens omdømme

I jubileumsåret kan vi glede oss over stor aktivitet blant studentene. Årets EnergiRike Studentforum startet i Lille Maritim i Haugesund og fortsatte i Tyssedal. Det er grunn til å gratulere studentgruppen med vel gjennomført arrangement.

 

I 2010 valgte vi å titulere det ti-året vi gikk inn i som ”Oppgjørets ti- år”. Vi forsøker å holde denne linja i årets EnergiRikekonferanse. Hvor første dagen vies til å diskutere hvorvidt vi har en helhetlig politikk for energi- industri –miljø og verdiskaping, mens andre dagen benyttes til å diskutere et sentralt emne i så måte – transportsystemene som vår næring er avhengig av.

 

EnergiRike medlemsbedrifter

Telefon
(+47) 52 70 04 70
(+47) 915 58 258

E-post
post@energirike.no

Adresse
c/o Haugaland Kraft
Postboks 2015
N-5504 Haugesund
Norway

Org.nr.
NO 990 630 372 MVA

EnergiRike logo

www.energirike.no