Tilbake til «Hjem»

Ny digitaliseringsstrategi for næringslivet

Digital21 har utarbeidet 64 forslag til hvordan næringslivet kan digitalisere seg. Styrket forskning og utdanning innen IKT er blant anbefalingene som Digital21 har gitt til regjeringen for digitalisering av næringslivet.26.10.2018

Statkraft står sterkt for videre vekst

Statkraft oppnådde et underliggende driftsresultat på 2679 millioner kroner i tredje kvartal. Dette var en økning på 1243 millioner kroner fra tilsvarende periode i 2017.26.10.2018

Vannkraften får en enda viktigere rolle

Kraftig vekst i variabel vind- og solkraftproduksjon, gjør at den fleksible vannkraften kommer til å spille en enda viktigere rolle i årene fremover. Samtidig er den med på å forbygge flomskader.21.10.2018

Electric City Agder

Electric City Agder er et målbilde som har blitt utarbeidet i samarbeid mellom mer enn 50 organisasjoner i Agder-regionen. Electric City Agder beskriver hvordan det nye Agderfylket kan bli et lavutslippssamfunn.11.10.2018

Størst i Europa på landstrøm til cruise

Vi går sammen med Bergen Havn for å bygge Europas største landstrømanlegg til cruise. Ambisjonen er at anlegget skal kunne forsyne tre cruiseskip med strøm samtidig og være i drift allerede i 2020, sier Ingrid von Streng Velken.25.09.2018

REMA Distribunal produser og lagrer energi

REMA 1000s nye distribunal i Sandnes har en helhetlig energiløsning som gjør at bygget delvis er selvforsynt med elektrisitet. Potensialet for denne nyvinnende energiløsningen er stor også i andre bygg.25.09.2018

« Nyere nyheter|Eldre nyheter »

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Hordaland.

Medlemmer