Personvernerklæring for energirike.no

Denne personvernerklæringen handler om hvordan EnergiRike samler inn og bruker informasjon om besøkende på energirike.no.

Ikke-personlig informasjon

Normalt kan du besøke våre nettsider på energirike.no uten å avsløre hvem du er eller oppgi opplysninger om deg selv. Våre web-servere registrerer IP-adressen din, hvilken nettleser og hvilket operativsystem du bruker, for å støtte analyse av antall besøk, gjennomsnittstiden per besøk, hvilke sider som blir besøkt og lignende, for bl.a. å kunne forbedre kvaliteten på nettsidene.

For å analysere informasjonen vi henter inn bruker vi Google Analytics, som er en tjeneste for webanalyse levert av Google, Inc (”Google”). Innsamlede opplysninger er underlagt Google sine retningslinjer for personvern. En cookie identifiserer deg for Google med en anonymisert representasjon av IP-adressen din, og Google vil lagre denne sammen med innsamlet informasjon på deres servere, f.eks. i USA. Google vil bruke den innhentede informasjonen for det formål å lage rapporter til oss om besøkendes aktiviteter. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter dersom det foreligger en rettslig plikt til dette, eller dersom tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Du kan selv angi hvorvidt du godtar at vi lar Google samle inn slik informasjon om deg når du bruker nettsidene energirike.no, se nederst på siden.

Cookies

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, slik som energirike.no. Slike tekstfiler skader ikke maskinen din, og kan ikke inneholde programkode som kjøres på maskinen. En cookie er lesbar bare hvis den kobles sammen med nettsiden som opprettet den. Les mer om cookies (ekstern side).

I praksis bruker vi for energirike.no en cookie som husker skriftstørrelsen du angir, hvis du bruker denne funksjonen og ikke vil stille dette inn for hver enkelt sidevisning. I tillegg bruker vi en cookie som inneholder din tilfeldig genererte sesjons-identifikator (f.eks. fcc17f071bca9bf7f85ca281094390b4). Dette gjøres for at publiseringsløsningen vår, mWEB, skal fungere etter intensjonen. Cookie med sesjons-identifikatoren fjernes fra datamaskinen når du lukker nettleseren. Du kan avvise bruken av cookies på din maskin ved å justere de nødvendige innstillingene på nettleseren din, men da på bekostning av funksjonalitet.

Personlig informasjon

Du kan velge å oppgi personlig informasjon (for eksempel navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse) på dette webområdet. Her er noen av måtene du kan gi informasjon på, og typene informasjon du kan sende. Vi forteller deg også hvordan informasjonen kan komme til å bli brukt.

Kontaktskjema

Hvis du sender en e-post via et av kontaktskjemaene på energirike.no, ber vi deg om informasjon som navn og e-postadresse, slik at vi kan svare på henvendelsen din. Du kan velge å oppgi ytterligere informasjon i tillegg. Aldri send sensitive opplysninger via kontaktskjemaet.

Nyhetsbrev

Du kan abonnere på nyhetsbrev slik at du mottar e-post fra oss når vi legger ut nyheter eller annen informasjon på energirike.no. For at vi skal sende e-post til riktig abonnent, må du registrere e-postadresse og navn. Disse opplysningene lagres i nettstedets database. Opplysningene om deg brukes bare til å sende deg nyhetsbrev. Velger du å si opp abonnementet, slettes disse opplysningene om deg. Hos oss er det kun administratorer på aller høyeste nivå som har tilgang til registeret for nyhetsbrevmottakere. Nyhetsbrevene vi sender inneholder et websignal (en gjennomsiktig grafikk-fil), som gjør at vi kan lese IP-adressen til datamaskinen som lastet ned nyhetsbrevet. Websignalet blir imidlertid aldri koblet til din epost-adresse eller navn i databasen vår. I epost-leseren din kan du dessuten la være å laste ned bilder i epost-meldinger fra oss, som vil hindre at web-signalet sendes og vi ikke på noen måte kan logge IP-adressen din.

Påmelding til arrangement

Ved bruk av energirike.no for å melde deg på arrangementer, trenger vi å registrere ulike opplysninger om deg for å behandle deltakelsen din, og eventuelle betalingskrav. Dette inkluderer potensielt navn, adresse, telefonnummer, kjønn, fødselsår og arbeidsgiver. I et eget notatfelt er det mulig å gi andre opplysninger, men dette må uansett ikke brukes til sensitiv informasjon. Dersom vi samarbeider med overnattingssted om overnatting, kan vi videresende nødvending informasjon dit for at de skal kunne administrere oppholdet. Epost-adressen din kan vi bruke til å sende deg nødvendig informasjon ifm. arrangementet og eventuell betaling. Du kan også komme til å motta invitasjon til å gi tilbakemelding på arrangementet i ettertid, via den oppgitte epost-adressen. I tillegg kan vi legge deg til som mottaker av nyhetsbrevet vårt, men dette kan du melde deg av når som helst. Hos oss er det administratorer på aller høyeste nivå, samt de(n) enkelte arrangementsansvarlige som har tilgang til påmeldingsregisteret.

Søk

EnergiRike lagrer informasjon om hvilke søkeord som nettsidenes besøkende benytter. Formålet er å kunne gjøre informasjonstilbudet bedre, ved at vi blant annet kan finne ut hvilke søkeord som gir treff og hvilke treff som blir klikket videre på. Etterfølgende søk kan i teorien kobles sammen, slik at man kan finne mønster på hvordan søkingen utføres.

Spørreskjema og undersøkelser

Vi bruker i enkelte sammenhenger spørreskjema på nettsidene for å samle inn informasjon og tilbakemeldinger fra besøkende. Hvilken informasjon som behandles i slike spørreskjema kan variere, noen felt kan defineres som obligatoriske, men utfylling/innsending som helhet er alltid frivillig. Innsamlede besvarelser lagres anonymt, med mindre personidentifiserende informasjon er innsamlet gjennom særskilt definerte felter i skjemaet.

Del/tips-tjenesten

Delingstjenesten vår kan brukes til å videresende tips/dele sider fra nettstedet. Opplysninger om deling logges ikke, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Om du derimot bruker funksjonen til å sende lenke via e-post, holdes oppgitte e-postadresser utenfor vår besittelse.

Ansvar

EnergiRike er behandlingsansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres i forbindelse med drift, vedlikehold og brukeres anvendelse av energirike.no. mWEB DA (org.nr. 815 213 882 MVA) er databehandler for EnergiRike, og er vår totalleverandør for programvare, utvikling, drift og vedlikehold av nettstedet. mWEB DA benytter ProISP AS (org.nr. 896 907 662 MVA) som underleverandør til å utføre databehandleroppgaver (drift av webserver og ev. e-post).

Opplysninger som samles inn, lagres på egne servere som driftes av leverandøren/underleverandør. Det er bare utvalgte personer hos EnergiRike og mWEB DA (med underleverandør) som har tilgang til opplysningene som samles inn. Behandlingen av personopplysninger er underlagt norsk lov. Servere vi benytter for lagring av informasjon tilknyttet nettsidene er lokalisert i Norge.

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Vestland.

Medlemmer