EnergiRike Ung

Studenter og unge er en uvurderlig ressurs for næringslivet. Nytekning, nysgjerrighet, energi og stå-på-vilje er noen få stikkord som betegner dagens studenter og unge. EnergiRike ønsker å inkludere unge og studenter i sentrale tema som blir tatt opp i EnergiRike.

I forbindelse med EnergiRike-konferansen arrangeres fag-, inspirasjons- og nettverksdager for studenter og næringsliv. Dette er en gylden anledning til å få faglig påfyll og knekke ut gode ideer.

 

De som deltar på EnergiRike Ung er studenter og unge fra regionen som har sommerjobb eller er nyutdannet. Tema som blir diskutert her vil påvirke fremtidens bruk av ressurser, satsingsområder og betingelser for fremtidens industri og utvikling i Norge.

 

EnergiRike Ung er en unik arena for bedrifter og studenter til å knytte gode kontakter og for rekruttering. Det er aldri for tidlig å knytte kontakter med fremtidens arbeidsressurser.

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Vestland.

Medlemmer