Konferansedag 1 (tirsdag)

Konferansedag 1: Tirsdag 6. august 2013
Konferansested: Rica Maritim Hotel, Haugesund

 

Energikultur 2020

 

Kunnskap og evne til å ta i bruk naturens ressurser og krefter, kombinert med bosettingshistorie og menneskets spor i landskapet, blir stadig viktigere i vår tid. Energi er sammenbindende element - vår kultur er en energikultur..


I mangel av en samlet melding innen energi/næring fra dagens regjering, er det nødvendig å skape arenaer for debatt av det unike handlingsrommet som Norge har skaffet seg når det gjelder tilgang på miljøvennlig energi frem til 2020.


EnergiRike spør:
Hva gjør vi i dag for å nå målene?


Møteleder: Terje Vareberg, styreleder Hydro

 

 Kl. 10:00 Registrering, mingling og lunch
 Kl. 11:30 Velkommen

Styreleder EnergiRike Lars Anders Myhre

                       

Hilsener fra:

Mona Hellesnes, fylkesvaraordfører Hordaland fylkeskommune

Petter Steen jr., ordfører i Haugesund

 Kl. 11:45

Handlingsrommet frem mot 2020

Statsråd Ola Borten Moe, Olje- og energiminister
 Kl. 12:05

Energisituasjonen i 2020 og Norges handlingsrom for utnyttelse av overskuddsenergien

EnergiRike inviterer alle de politiske partiers fremste talsperson til å holde et kort innlegg.

Erin Sund Ap, Siri Meling H, Ketil Solvik-Olsen Frp, Erling Sande Sp, Geir S. Toskedal Krf, Hallgeir Langeland SV, Iselin Nybø V

 Kl. 13:15 Pause/forfriskninger
Utstilling
 Kl. 13:50

Paneldebatt
Tema: Energisituasjonen i 2020 og Norges handlingsrom for utnyttelse av overskuddsenergien.

Vi mangler en samlet energimelding som kan legge noen grunnleggende føringer for dette. Da er det viktig at storsamfunnet og alle stakeholdere ser det samme bildet.


Paneldeltakere:

Stein Lier-Hansen, adm. direktør Norsk Industri

Leif Sande, forbundsleder Industri Energi

Toini Løvseth, Leder Energi og myndighetskontakt Finnfjord

Oluf Ulseth, adm.direktør EnergiNorge

Dag Rune Olsen, rektor Universitetet i Bergen

Frederic Hauge, leder Bellona

 

Leder paneldebatt:

Terje Vareberg, styreleder Hydro

 Kl. 15:00 Pause/forfriskninger
Utstilling
 Kl. 15:30

ENERGY INTERPLAY – NORTHERN SEAS

Chair: Jan S. Vaagen, Professor University of Bergen

 

The Norwegian perspective - challenges and way ahead in grid development.

Nordic speaker:

Gunnar G. Løvås, Statnett

Executive Vice President Strategy and Public Affairs

 

Is a renewable Europe a Must or an Illusion?

Continental speaker:

Gorm B. Andresen, PhD, Aarhus University

Industrial postdoc, Energy Systems Engineering

 

Building science into European energy policy.

Dr John Holmes Secretary Energy Programme

European Academies Science Advisory Council (EASAC)

 Kl. 16:30 Politisk oppsummering fra stortingsgruppene
 Kl. 17:00

Oppsummering og avslutning konferansedag 1

Lars Anders Myhre, Styreleder EnergiRike
 Kl. 19:00

Sosialt arrangement:

Middag på Rica Maritim Hotel og Nachspiel på Høvleriet

Middagstale: Energikultur – Akademias rolle

Taler: Dag Rune Olsen, Rektor Universitetet i Bergen

  • Oppdatert
EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Hordaland.

Medlemmer