Konferansedag 2 (onsdag)

Konferansedag 2: Onsdag 7. august 2013
Konferansested: Rica Maritim Hotel, Haugesund

 

Energikultur 2020

 

Tema:

Ny energisituasjon

Handlingsplaner for kraftintensiv industri og kraftprodusenter

 

Møteleder: Olav Akselsen, Sjøfartsdirektør, tidl. Olje- og energiminister og leder av Energiutvalget

 

 Kl. 08:30

Handlingsrommet frem mot 2020

Industrielle muligheter med basis i energi i Norge

Statsråd Trond Giske, Nærings- og handelsminister

 Kl. 09:00

Tyssedal – industriinvestering i milliardklassen

Harald Grande, Adm. Direktør Tizir Titan & Iron
 Kl. 09:20

Utvikling av ny og energieffektiv teknologi legger grunnlaget for fremtidens industri

Hans Erik Vatne, Teknologidirektør Hydro
 Kl. 09:40

Elektrifisering av Utsirahøyden i et bedriftsøkonomisk perspektiv

Lars Røssland, Vice President Felt utvikling DPN Statoil

 Kl. 10:00

Historien til Vestavind Offshore

Wenche Teigland, Konserndirektør BKK

 Kl. 10:20 Pause/forfriskninger
Utstilling
 Kl 11:00         

Hvordan skal kaken deles?

Verdiskaping i energi- og industriproduksjon

Gerd Kristiansen, leder LO

 Kl. 11:20

Carbon Capture and Storage, status og perspektivrapport

Konklusjonene som går til EU kommisjonen

Per Aagaard, Professor Universitetet i Oslo og medlem av EASACs arbeidsgruppe

 Kl. 11:40

CO2-fangst i industrien

Norcems fangstprosjekt i Brevik

Per Brevik, Direktør Alternativt Brensel HeidelbergCement Northern Europe
 Kl. 12:00

EnergiRike Studentforum 2013
EnergiRike Studentforum ble i 2013 arrangert i Stavanger.  Studenter fra høgskoler og universiteter i Norge samt ressurspersoner fra medlemsbedriftene møttes for å lære mer om energi, miljø og verdiskaping gjennom foredrag, caseoppgave og fremføringer.   

Hva vil fremtidens «energiløsere» fokusere på?

EnergiRike Studentkontakter og representanter fra studentgruppen kåret som beste casearbeid

 Kl. 12:20

Status og perspektivrapport for vind og vannkraft i Norge etter 2011

Gjennomførte, godkjente og planlagte prosjekter
Rune Flatby, Avdelingsdirektør Norges vassdrags- og energidirektorat
 Kl. 12:50

Oppsummering og avslutning konferansedag 2

Lars Anders Myhre, Styreleder EnergiRike
 Kl. 13:00 Lunch i Gallionen, Rica Maritim Hotel

 

 

Bak EnergiRike står i dag:                    
Aibel, BKK, Alcoa Norway, Wärtsilä Norway, Eramet Norway, Lyse, Hydro Aluminium Karmøy, Statoil Kårstø, Naturkraft, Gassco, Statkraft region Vest-Norge, Elkem Saudefaldene, Sør-Norge Aluminium Husnes, Tizir Titanium & Iron, Boliden Odda, Haugaland Kraft, Sunnhordland Kraftlag, Logica, Polytec, ONS Foundation, Nærenergi, Eta Energi
Støttemedlemmer:                             
Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, NTNU, Høgskolen Stord/Haugesund, Atheno Industriutvikling i Sunnhordland, NHO Hordaland og NHO Rogaland, LO Hordaland og LO Rogaland, Norsk Industri, Fagforbundet for Industri Energi, Tekna, Forbundet for Ledelse og Teknikk FLT, NITO, Energi Norge, Norsk Vasskraft og Industristadmuseum NVIM

  • Oppdatert
EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Hordaland.

Medlemmer