EnergiRikekonferansen

EnergiRikekonferansen er en årlig norsk konferanse om energi og verdiskaping og har en stilling som nasjonal og internasjonal arena for kunnskapsutveksling, kommunikasjon og meningsutveksling.

EnergiRikekonferansen er årets viktigste møtearena for energiprodusenter, energidistributører, store energiforbrukere og prosessindustrien. Sentrale myndighetsorganer og politikere er alltid godt representert på konferansen, en arena hvor de møter medlemmene, næringslivet, akademia og interesseorganisasjoner. Konferansen løfter frem aktuelle problemstillinger og belyser utfordringer og muligheter, samt bidrar til økt forståelse mellom aktørene.

  

EnergiRikekonferansen har egen nettside som benyttes til informasjon om konferansen, program og påmelding:

www.energirikekonferansen.no

EnergiRike medlemsbedrifter

Telefon
(+47) 915 58 258

E-post
post@energirike.no

Adresse
c/o Haugaland Kraft
Postboks 2015
N-5504 Haugesund
Norway

Org.nr.
NO 990 630 372 MVA

EnergiRike logo

www.energirike.no