EnergiRikekonferansen

EnergiRikekonferansen er en årlig norsk konferanse om energi og verdiskaping og har en stilling som nasjonal og internasjonal arena for kunnskapsutveksling, kommunikasjon og meningsutveksling.

EnergiRikekonferansen 2020

fra

Mandag 24. august 2020
til
Tirsdag 25. august 2020

Sted

Haugesund

Lagre i kalender

EnergiRikekonferansen er årets viktigste møtearena for energiprodusenter, energidistributører, store energiforbrukere og prosessindustrien. Sentrale myndighetsorganer og politikere er alltid godt representert på konferansen, en arena hvor de møter medlemmene, næringslivet, akademia og interesseorganisasjoner. Konferansen løfter frem aktuelle problemstillinger og belyser utfordringer og muligheter, samt bidrar til økt forståelse mellom aktørene.

  

EnergiRikekonferansen har egen nettside som benyttes til informasjon om konferansen, program og påmelding:

www.energirikekonferansen.no

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Hordaland.

Medlemmer