Om EnergiRike

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Hordaland.

Medlemmene skal i fellesskap arbeide for å forankre en allmenn forståelse for den betydning energibruk og energitilgang har for verdiskaping, miljø, kompetanseutvikling, sysselsetting, distriktsutvikling og vekst. Interesseorganisasjoner og andre relevante virksomheter som har målsettinger forenlig med EnergiRike kan bli støttemedlemskap i foreningen.

 

EnergiRike har som målsetninger å:

  • Videreutvikle EnergiRikekonferansen som årlig norsk konferanse om energi og verdiskaping, og befeste dens stilling som nasjonal og internasjonal arena for kommunikasjon og meningsutveksling.

  • Informere om verdiskaping, kompetanse og næringsutvikling med utgangspunkt i energi og EnergiRike.

  • Bidra i å bygge prosessindustriens, energinæringens og Vestlandsregionens omdømme.

  • Synliggjøre kompetanse-, og leverandørmiljøer i regionen.

  • Profilere regionen som konkurransedyktig for nye etableringer.

  • Inkludere unge og studenter i sentrale tema som blir tatt opp i EnergiRike.

EnergiRike medlemsbedrifter

Telefon
(+47) 915 58 258

E-post
post@energirike.no

Adresse
c/o Haugaland Kraft
Postboks 2015
N-5504 Haugesund
Norway

Org.nr.
NO 990 630 372 MVA

EnergiRike logo

www.energirike.no