Medlemmer i EnergiRike

EnergiRikes medlemmer representerer energiaktører, industri og næringsliv, kommuner og akademia.

Som medlem har du flere fordeler:

  • Utvid ditt nettverk med nye interessante relasjoner.

  • Ta del i verdiskapning og utvikling av energi- og prosessindustrien.

  • God og nyttig informasjon og nyheter relatert til din virksomhet.

  • God arena for rekruttering gjennom EnergiRike Studentforum. 

  • Fordelaktig deltakeravgift og spesialpris på utstillerstand på EnergiRike-konferansen.

Medlemsbedrifter

Equinor Kårstø, Gassco, Hydro Aluminium Karmøy, Aibel, Statkraft, Eramet Norway, Saudefaldene, Haugaland Kraft, BKK, Lyse, Sunnhordland Kraftlag, TiZir Titanium & Iron, Statnett, ETA Energi, Nærenergi, Gasnor, FMC Biopolymer, Tysvær kommune, Haugesund kommune, Karmøy kommune, Sauda kommune, NHO Hordaland, NHO Rogaland, LO Hordaland, LO Rogaland, Fagforbundet for Ledelse og Teknikk Rogaland, Norsk Industri, Energi Norge, Fagforbundet Industri Energi, NITO, Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum, Universitetet i Bergen,  Universitetet i Stavanger, Høgskulen på Vestlandet.

EnergiRike har som målsetninger å:

 

Arrangere

EnergiRike-konferansen – en årlig nasjonal konferanse om energi og verdiskaping.

Informere

om verdiskaping, kompetanse og nærings-utvikling med utgangspunkt i energi.

Bidra

i å bygge prosessindustriens, energinæringensog Vestlandsregionens omdømme.

Synliggjøre

kompetanse-, og leverandørmiljøeri regionen.

Profilere

regionen som konkurransedyktig fornyetableringer.

Inkludere

unge og studenter i sentrale tema som blirtatt opp i EnergiRike.

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Hordaland.

Medlemmer