SKL overtar produksjonsvirksomheten

Onsdag formiddag har Haugaland Kraft pressekonferanse. Tema er «strukturelle muligheter for Haugaland Kraft og Sunnhordland Kraftlag. De to selskapene vil presentere modeller for omstrukturering og spissing av aktiviteter,» opplyser selskapet.
Haugaland Kraft eier 40,52 prosent av Sunnhordland Kraftlag.
De to selskapene har i dag til sammen rundt 31.000 kunder

SKL overtar produksjonsvirksomheten

Styrene i Haugaland Kraft AS og Sunnhordland Kraftlag AS har vedtatt å arbeide fram en avtale om å omstrukturere selskapene gjennom kjøp og salg av virksomhetsområder. - Transaksjonen vil innebære et betydelig bytte av aktiva hvor SKL sin nettvirksomhet og markedsvirksomhet (bredbånd, fiber) blir solgt til Haugaland Kraft. SKL overtar Haugaland Kraft sin produksjonsvirksomhet, opplyser selskapene i en pressemelding. - Behovet for å gjøre strukturelle endringer er nødvendig for å sikre videre vekst, sier styreleder i Haugaland Kraft Didrik Ferkingstad. Rendyrking, spissing og fokus på kjernevirksomhet blir viktig framover for å sikre strategien til selskapene om fortsatt vekst og utvikling. Begge selskap har vært viktige for utviklingen av regionen og eierskapet til selskapene vil fortsatt være regionalt forankret. Rendyrking, spissing og fokus på kjerneområdene vil være med på å få fram potensiale til å skape langsiktige verdier, sikre og utvikle arbeidsplasser og gi kundene best mulig produkter og tjenester til konkurransedyktige priser. Omstruktureringen av selskapene er planlagt gjennomført i løpet av 2015 med forbehold om godkjenning av styre og eiere i begge selskap, skriver selskapene i pressemeldingen.

Nett

Produksjonen i Haugaland Kraft er hovedsakelig Litledalen i Etne. Dette betyr at SKL blir en rent produksjonsselskap. Haugaland Kraft blir et infrastrukturselskap med nett, bredbånd og strømkunder.
Når dette etter planen skal tre i kraft vil fortsatt Haugaland Kraft ha samme eierandel i SKL.
Flyttingen betyr at rundt 60 personer som i dag jobber med marked og nett i Sunnhordland vil skifte arbeidsplass til Haugaland Kraft. Motsatt vei går rundt 15 personer. - Vi ser ingen grunn til oppsigelser på grunn av dette, men noen må regne med å få endret arbeidsoppgaver eller stilling. Og noen må belage seg på å flytte arbeidssted, sier Olav Linga, administrerende direktør i Haugaland Kraft.
På sikt ser de for seg en effektivisering av organisasjonen gjennom naturlig avgang, sier Linga.
- Hva er hovedinnvesteringene  for dere? - På produksjonssiden har vi akkurat sendt en konsesjonssøknad til myndighetene om utbygging av kraftverk i Kvinnherad. Det er en investering på i underkant av en milliard kroner, sier Magne Heimvik, konsernsjef i Sunnhordland Kraftlag.
I tillegg er det store planer om å fornye anlegget i Litledalen, Etne. - For Haugaland Kraft vil vi jobbe for å forsterke nettet og ikke minst, vi har store målsettinger om større andeler på bredbånd. Vi vil satse stort på fiber. Her er det et stort potensiale, sier Linga.

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Hordaland.

Medlemmer