Om EnergiRike

EnergiRike er et samarbeidsorgan hvor medlemmene arbeider i fellesskap for å forankre forståelse for den betydning energitilgang og energibruk har for verdiskaping, det grønne skifte, kompetanseutvikling, innovasjon, sysselsetting og næringsutvikling.

Medlemmene skal i fellesskap arbeide for å forankre en allmenn forståelse for den betydning energibruk og energitilgang har for verdiskaping, miljø, kompetanseutvikling, sysselsetting, distriktsutvikling og vekst. Interesseorganisasjoner og andre relevante virksomheter som har målsettinger forenlig med EnergiRike kan bli støttemedlemskap i foreningen.

 

EnergiRike har som målsetninger å:

  • Videreutvikle EnergiRike-konferansen som årlig norsk konferanse om energi og verdiskaping, og befeste dens stilling som nasjonal- og internasjonal arena for kommunikasjon og meningsutveksling.

  • Informere om verdiskaping, kompetanse og næringsutvikling med utgangspunkt i energi og EnergiRike.

  • Bidra i å bygge prosessindustriens, energinæringens og Vestlandsregionens omdømme.

  • Synliggjøre kompetanse-, og leverandørmiljøer i regionen.

  • Profilere regionen som konkurransedyktig for nye etableringer.

  • Inkludere unge og studenter i sentrale tema som blir tatt opp i EnergiRike.

EnergiRike har som målsetninger å:

 

Arrangere

EnergiRikekonferansen – en årlig nasjonal konferanse om energi og verdiskaping.

Informere

om verdiskaping, kompetanse og nærings-utvikling med utgangspunkt i energi.

Bidra

i å bygge prosessindustriens, energinæringensog Vestlandsregionens omdømme.

Synliggjøre

kompetanse-, og leverandørmiljøeri regionen.

Profilere

regionen som konkurransedyktig fornyetableringer.

Inkludere

unge og studenter i sentrale tema som blirtatt opp i EnergiRike.

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Vestland.

Medlemmer