Medlemmer

EnergiRike sine medlemmer representerer:
Energi, industri, teknologi, finans, akademia, FoU og kommuner.

Hvorfor være medlem i EnergiRike:

  • Nettverk: Viktig og strategiske relasjoner med næringsliv, politikere og orgnisasjoner
  • EnergiRike-konferansen: Nasjonal kunnskaps- og møtearena
  • Toppleder-forum: Møtearena for ledere på tvers av bransjer og fagområder
  • EnergiRike UNG: Møtearena for kunnskap og rekruttering for studenter og næringsliv
  • Verdiskapning: Delta i verdiskapning og utvikling av næringslivet
  • Kunnskap: Informasjon og nyheter relatert til din virksomhet
  • Profilering: Redaksjonell omtale, profilering på EnergiRikes internettside, SoMe og på Energirike-konferansen
  • Rekruttering: EnergiRike UNG er en unik arena for bedrifter og studenter til å knytte verdifulle kontakter 
  • Verdi: Gunstig deltakeravgift og utstillerstand på EnergiRikekonferansen

Motta vårt nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg av...

EnergiRike har som målsetninger å:

 

Arrangere

EnergiRikekonferansen – en årlig nasjonal konferanse om energi og verdiskaping.

Informere

om verdiskaping, kompetanse og nærings-utvikling med utgangspunkt i energi.

Bidra

i å bygge prosessindustriens, energinæringensog Vestlandsregionens omdømme.

Synliggjøre

kompetanse-, og leverandørmiljøeri regionen.

Profilere

regionen som konkurransedyktig fornyetableringer.

Inkludere

unge og studenter i sentrale tema som blirtatt opp i EnergiRike.

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Vestland.

Medlemmer