15 løfter til de europeiske strømkundene

Strømleverandører i hele Europa ønsker å engasjere og aktivere strømkundene i større grad. Etter en omfattende kartlegging har Eurelectric nå kommet med 15 løfter til kundene

 

Den europeiske bransjeorganisasjonen Eurelectric har gjennomført arbeidsmøter over hele Europa sammen med kunder, miljøorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, bilindustrien, teknologiselskaper og flere. Målet har vært å finne de beste løsningene for kundene i en fornybar, inkluderende og smart energifremtid.

Arbeidet endte opp i en erklæring kalt 15 løfter til kundene.

Erklæringen peker på tre hovedområder:

Bransjen skal gi kundene tilgang til nye tjenester og elektriske løsninger.

Bransjen skal arbeide for en rimelig og rettferdig energiovergang og elektrifisering.

Bransjen skal forbedre kundeopplevelsen gjennom enkle og transparente løsninger.

Løftene er samlet i et kommunikasjonsdokument som peker på en retning for bransjen der kunden alltid skal være i sentrum. De fleste bransjeforeningene i Europa, inkludert Energi Norge, har signert erklæringen og en rekke norske strømleverandører har gjort det samme. Hele bransjen er bestemte på at det er viktig å forstå kundene bedre og arbeide for rimelige, enkle og transparente tjenester.

Norge langt fremme

Norge har på flere områder kommet lang, sammenliknet med andre land i Europa. Norge var først ut i Europa med å åpne strømmarkedet for konkurranse og det har i all hovedsak tjent kundene godt.

I Norge kan strømkundene enkelt og kostnadsfritt bytte strømleverandør, og mange aktører tilbyr tilleggstjenester som for eksempel muligheter for egen energiproduksjon, energieffektivisering, elbil-lading og styring av strømforbruket.

Vi ser at strømleverandørene ønsker å utvikle rollen som kundens foretrukne energirådgiver og engasjere, involvere og aktivere kundene i den fornybare og fullelektriske fremtiden. Hvis man skal få til dette så blir det helt avgjørende lytte, forstå og engasjere kundene.

Kilde: Energi Norge

 

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Hordaland.

Medlemmer