29. april 2019

Grønn finans

Finanssektoren har en nøkkelrolle i privat sektors klimarisikohåndtering. At finansnæringen har kompetanse til å vurdere hvordan klimarisiko kan påvirke lønnsomheten til investeringene, vil være et viktig bidrag til en vellykket omstilling til lavutslippsøkonomien, skriver regjeringen i Finansmeldingen.

 • Strategi for å øke bruk og produksjon av hydrogen

  Hydrogen kan spille en viktig rolle i overgangen til det norske lavutslippssamfunnet.
  Dette melder regjeringen.

  Les saken → | 06.03.2019

 • Norsk Industri følger opp anbefalingene fra veikartet for prosessindustri

  I EU står sirkulær økonomi høyt på den politiske agendaen. Dette innebærer blant annet økt utnyttelse av industriens sidestrømmer til nytt råstoff, mer ressurseffektiv produksjon, økt resirkulering av avfall, samt utvikling av produkter som enkelt kan oppgraderes, brukes på nytt og, til slutt, resirkuleres.

  Les saken → | 06.02.2019

 • CGI Norge nytt medlem i EnergiRike

  Styret for EnergiRike ønsker CGI velkommen som medlem.
  Det er meget gledelig at CGI har valgt å bli medlem i EnergiRike og vi ser frem til godt samarbeid.

  Les saken → | 21.01.2019

 • Mer forutsigbarhet med ny regjering

  Med en flertallsregjering får vi økt forutsigbarhet og mer stabile rammevilkår for norske bedrifter. Det kan gjøre det lettere å skape de jobbene Norge trenger i årene som kommer, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

  Les saken → | 21.01.2019

 • Norge binder sitt klimamål til EU

  EU, Island og Norge er enige om prinsippene for en avtale om felles oppfyllelse av utslippsmål for 2030. Avtalen forplikter Norge til å redusere utslippene fra transport, bygg, jordbruk, produkter og avfall med 40 prosent.

  Les saken → | 21.01.2019

 • Regjeringen styrker satsningen på fornybar energi

  Den nye fireparti-regjeringen satser ytterligere på klimatiltak som vil kreve økt elektrifisering. For å oppnå dette, må det legges bedre til rette for å utnytte norske fornybarressurser. Den nye regjeringen satser ytterligere i sin klimapolitikk og vil samtidig legge til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom produksjon av fornybar energi i Norge.

  Les saken → | 21.01.2019

 • Vil ha bedre rammevilkår for nettselskapene

  Hvis Norge skal bli verdens første fornybare og fullelektriske samfunn vil strømnettet spille en helt avgjørende rolle, sier Kristin H. Lind i Energi Norge. Strømnettet er uvurderlig i et moderne samfunn, og får stadig en større rolle når ulike sektorer elektrifiseres. Da må rammevilkårene også følge samme tempo.

  Les saken → | 23.11.2018


Neste side →


Motta vårt nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg av...

Følg oss på Facebook

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Hordaland.

Medlemmer