6. august 2018

Startskudd for EUs lavutslippsstrategi for 2050

EU-Kommisjonen har startet forberedelsene med Europas langsiktige lavutslippsstrategi i tråd med Parisavtalen. Klimaminister Ola Elvestuen bidro med innspill fra Norge.

 • Ber om kutt i avgifter på fornybar strøm

  Den harde skatteleggingen av fornybar strøm er en merbelastning for kundene og et uheldige signaler mot bruk av klimavennlig energi.

  Les saken → | 06.08.2018

 • Vil gjøre norsk transportsektor fullelektrisk

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener drivkraften i markedet er viktig for å elektrifisere transportsektoren.

  Les saken → | 28.05.2018

 • Rogaland spiller en nøkkelrolle

  Petroleumsvirksomheten gir positive læringseffekter også til andre deler av økonomien. Rogaland som det største “oljefylket” spiller en nøkkelrolle, skriver olje- og energiminister Terje Søviknes.

  Les saken → | 15.05.2018

 • Grønn agenda for Vestlandet

  I tiden som kommer må vi ta hensyn både til klimaet, og at til at vi skal skape arbeidsplasser.
  Ifølge rapporten «Grønn agenda for Vestlandet: Slik kan vi skape verdier og kutte utslipp» fra BKK, Norsk klimastiftelse og SKL, vil vi bli avhengige av mange forskjellige bransjer og sektorer når olje og gass skal fases ut.

  Les saken → | 11.05.2018

 • EU og Brexit

  For å bøte på finansieringsgapet etter Brexit, estimert til 15 milliarder euro, er det foreslått en omlegging av inntjeningen til EU, blant annet ved salg av klimakvoter gjennom EU ETS og innføring av en EU-skatt på plast

  Les saken → | 11.05.2018

 • EU med ambisiøs satsning på forskning og innovasjon

  Forslaget til rammebudsjett for årene 2021-2027 er nå lagt frem, og i månedene fremover vil det nå jobbes hardt for at enda mer penger skal tildeles EUs program for forskning og innovasjon.

  Les saken → | 11.05.2018

 • Nye medlemmer i EnergiRike

  Kommunene Sauda, Haugesund, Tysvær og Haugesund er blitt medlemmer i EnergiRike. Dette vil ha stor betydning for EnergiRike sitt arbeid.

  Les saken → | 25.04.2018


Neste side →


Motta vårt nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg av...

Følg oss på Facebook

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Hordaland.

Medlemmer