19. november 2018

Handel med strøm – et gode for Norge og klimaet

Norge har vært en del av et integrert nordisk marked siden 60-tallet, og siden 90-tallet har vi vært en del av det europeiske markedet. Dette innebærer at vi selger og kjøper strøm på tvers av landegrensene, noe som krever samhandling mellom landene.

 • Vil bedre plusskundenes hverdag

  Et bedre samspill mellom strømleverandører og nettselskap vil gjøre det lettere for deres felles kunder å nyttiggjøre seg av ny teknologi. Plusskunder er de kundene som bidrar med egenprodusert overskuddsstrøm inn i nettet. Disse kundene vokser særlig frem med økt bruk av solenergi.

  Les saken → | 09.11.2018

 • Forslag til ny organisering av energimyndighetene

  OEDs høringsforslag innebærer endringer i den fremtidige reguleringsoppbygningen i Norge. Gjennomføringen av EUs tredje energimarkedspakke vil innebære endringer i organiseringen av norske energimyndigheter, og reiser viktige spørsmål for næringen.

  Les saken → | 09.11.2018

 • Rammes av brexit-kollaps

  Både norske bedrifter og regjeringen bør nå forberede seg på mulig kaos, et brexit uten avtale. Norge kan bli hardt rammet dersom vi står uten en avtale etter 29. mars neste år.

  Les saken → | 30.10.2018

 • Vindkraft kan skape 200 000 arbeidsplasser i EU de neste tre årene

  Store muligheter for norsk leverandørindustri! Norsk industri er godt posisjonert til å ta en større rolle i havvindmarkedet og kapitalisere på den kraftige veksten markedet er inne i.

  Les saken → | 30.10.2018

 • Ny digitaliseringsstrategi for næringslivet

  Digital21 har utarbeidet 64 forslag til hvordan næringslivet kan digitalisere seg. Styrket forskning og utdanning innen IKT er blant anbefalingene som Digital21 har gitt til regjeringen for digitalisering av næringslivet.

  Les saken → | 26.10.2018

 • Statkraft står sterkt for videre vekst

  Statkraft oppnådde et underliggende driftsresultat på 2679 millioner kroner i tredje kvartal. Dette var en økning på 1243 millioner kroner fra tilsvarende periode i 2017.

  Les saken → | 26.10.2018

 • Vannkraften får en enda viktigere rolle

  Kraftig vekst i variabel vind- og solkraftproduksjon, gjør at den fleksible vannkraften kommer til å spille en enda viktigere rolle i årene fremover. Samtidig er den med på å forbygge flomskader.

  Les saken → | 21.10.2018


Neste side →


Motta vårt nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg av...

Følg oss på Facebook

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Hordaland.

Medlemmer