6. februar 2019

Norsk Industri følger opp anbefalingene fra veikartet for prosessindustri

I EU står sirkulær økonomi høyt på den politiske agendaen. Dette innebærer blant annet økt utnyttelse av industriens sidestrømmer til nytt råstoff, mer ressurseffektiv produksjon, økt resirkulering av avfall, samt utvikling av produkter som enkelt kan oppgraderes, brukes på nytt og, til slutt, resirkuleres.

 • CGI Norge nytt medlem i EnergiRike

  Styret for EnergiRike ønsker CGI velkommen som medlem.
  Det er meget gledelig at CGI har valgt å bli medlem i EnergiRike og vi ser frem til godt samarbeid.

  Les saken → | 21.01.2019

 • Mer forutsigbarhet med ny regjering

  Med en flertallsregjering får vi økt forutsigbarhet og mer stabile rammevilkår for norske bedrifter. Det kan gjøre det lettere å skape de jobbene Norge trenger i årene som kommer, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

  Les saken → | 21.01.2019

 • Norge binder sitt klimamål til EU

  EU, Island og Norge er enige om prinsippene for en avtale om felles oppfyllelse av utslippsmål for 2030. Avtalen forplikter Norge til å redusere utslippene fra transport, bygg, jordbruk, produkter og avfall med 40 prosent.

  Les saken → | 21.01.2019

 • Regjeringen styrker satsningen på fornybar energi

  Den nye fireparti-regjeringen satser ytterligere på klimatiltak som vil kreve økt elektrifisering. For å oppnå dette, må det legges bedre til rette for å utnytte norske fornybarressurser. Den nye regjeringen satser ytterligere i sin klimapolitikk og vil samtidig legge til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom produksjon av fornybar energi i Norge.

  Les saken → | 21.01.2019

 • Handel med strøm – et gode for Norge og klimaet

  Norge har vært en del av et integrert nordisk marked siden 60-tallet, og siden 90-tallet har vi vært en del av det europeiske markedet. Dette innebærer at vi selger og kjøper strøm på tvers av landegrensene, noe som krever samhandling mellom landene.

  Les saken → | 19.11.2018

 • Vil bedre plusskundenes hverdag

  Et bedre samspill mellom strømleverandører og nettselskap vil gjøre det lettere for deres felles kunder å nyttiggjøre seg av ny teknologi. Plusskunder er de kundene som bidrar med egenprodusert overskuddsstrøm inn i nettet. Disse kundene vokser særlig frem med økt bruk av solenergi.

  Les saken → | 09.11.2018

 • Forslag til ny organisering av energimyndighetene

  OEDs høringsforslag innebærer endringer i den fremtidige reguleringsoppbygningen i Norge. Gjennomføringen av EUs tredje energimarkedspakke vil innebære endringer i organiseringen av norske energimyndigheter, og reiser viktige spørsmål for næringen.

  Les saken → | 09.11.2018


Neste side →


Motta vårt nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg av...

Følg oss på Facebook

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Hordaland.

Medlemmer