Ber om kutt i avgifter på fornybar strøm

Den harde skatteleggingen av fornybar strøm er en merbelastning for kundene og et uheldige signaler mot bruk av klimavennlig energi.

 

Administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge ber politikerne om å kutte elavgiften. Den harde skatteleggingen av fornybar strøm er en merbelastning for kundene og et uheldige signaler mot bruk av klimavennlig energi. Energi Norge mener avgiftene, som nå utgjør over en tredel av strømregningen, må kuttes.

Kraftsystemet i Norge er væravhengig og gir oss normalt tilgang på rikelig, ren og rimelig strøm. Men med årets tørre vår og sommer har det vært mindre vann til kraftproduksjon, noe som har gjort at prisene har økt. 

Politikerne har brukt år med lave strømpriser til å øke elavgiften, som nå utgjør over 14 milliarder kroner inkludert moms. De siste ti årene har avgiften økt med 60 prosent (se vedlagt graf). Til sammen består over en tredel av strømregningen nå av skatter og avgifter til staten. Energi Norge er kritisk til den harde skatteleggingen av klimavennlig energi og har i sommer tatt til ordet for at elavgiften bør trappes ned.

 Kilde: Energi Norge

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Hordaland.

Medlemmer