BKK blir til BKK og Eviny

Myndighetene har bestemt at alle energikonsern i Norge må skille nettselskapet, som har monopol på å drive strømnett, fra den konkurranseutsatte delen av konsernet.
Nå blir BKK til to merkevarer. Konsernet skifter navn til Eviny, mens nettselskapet fortsatt skal hete BKK.

I mer enn hundre år har BKK laget fornybar energi av vestlandsregnet. Med BKK i spissen er Vestland det største kraftfylket i Norge, og vi er allerede i front av elektrifiseringen av Norge. Men klimakrisen gjør at vi må gjøre mye mer, mye fortere.

Med Eviny skaper vi en ny merkevare. Eviny skal skape optimisme, nye muligheter, nye verdier og nye arbeidsplasser. På den måten skal vi være et fyrtårn i det grønne skiftet. Ikke bare i vår region, men i hele Norge. På sikt skal også Eviny bli en internasjonal aktør.

Eviny vil spenne over et bredt spekter av tjenester - fra vannkraftproduksjon, lading for elbil og elbåt, landstrøm for skip, elektrifisering av havbruk, solenergi, mobile batterier til byggeplasser, fiberteknologi, fjernvarme, kjøling og entreprenørvirksomhet.

 

Kilde: BKK / EVINY

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Vestland.

Medlemmer