Digitalisering må til for å få et grønt skifte

Fornybarbransjen må omfavne mulighetene digitalisering gir, mener konserndirektør Even Aas i Kongsberggruppen.Bedrifter og organisasjoner som aktivt tar i bruk ny teknologi vil være i stand til å omsette dette til arbeidskraft og arbeidsplasser.

Vi tror at hvis Norge skal gjøre en forskjell på fornybarområdet og innen bærekraft, er vi sikker på at det ligger innen havrommet. Der har vi vært gode i alle år, sa Aas på Fornybarkonferansen 15. mars. Han mener fremtiden innen transport, energi, klimaendringer, forsvar og sikkerhet og mat er knyttet opp mot havet for Norge.

Se på hva vi har gjort de siste tusen årene, vi behersker havet både når det gjelder fiskeri, skipsfart og olje. Innen alle disse områdene er vi en internasjonal stormakt, sier Aas.

Autonome båter

Ved å ta utgangspunkt i disse områdene og kombinere dette med digitalisering, vil det bidra til et grønt skifte, mener han. Autonome båter vil for eksempel seile mer effektivt og bruke mindre drivstoff. Når du kombinerer det med ny hybrid fremdriftsteknologi og batterier, er det vinn-vinn, sier konserndirektøren.

Hvis dette i tillegg bidrar til å få mer gods fra vei til sjø, er klimaeffekten stor, ifølge Aas.

Kongsberggruppen har fått støtte av Innovasjon Norge til et prosjekt som skal effektivisere driften av havvindparker. Det er en del av fremtiden vår. Med mange sensorer der ute kan man ta bedre beslutninger når det gjelder drift og vedlikehold. I stedet for å følge en bok som sier når vedlikehold skal gjennomføres, kan man gjøre det når behovet faktisk er der, sier Aas.

Han er opptatt av at norske bedrifter må omfavne mulighetene digitalisering gir, og ikke være redd for å utfordre sin egen forretningsmodell.

Som eksempel bruker han Kodak, som var verdensledende innen foto, men som var for treg med å digitalisere og endte på randen av konkurs. Kongsberggruppen har etablert et eget selskap, Kongsberg Digital, som skal jobbe med digitalisering uavhengig av bransjer.Teknologien er generisk, og vil komme inn i alle sektorene våre. Derfor har vi opprettet en nøytral part som skal jobbe med dette.

Ny teknologi

Digitaliseringen kommer i tillegg til annen teknologiutvikling som vil gjøre for eksempel transportnæringen grønnere, ifølge Aas.Den som har gode plattformer, og kan drive mer effektivt, den vinner frem, sier han.

Konserndirektør Bjørn Haugland i DNV GL trakk frem mulighetene i det grønne skiftet under Fornybarkonferansen.

Bedrifter og organisasjoner som aktivt tar i bruk ny teknologi vil være i stand til å omsette dette til  arbeidskraft og arbeidsplasser, sa han.

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Hordaland.

Medlemmer