EnergiRike-konferansen 2017

Programmet for årets konferanse gjenspeiler tiden vi er i nå og fremtiden. Fremtiden er nå! endringer for industri, energibransjen og innovasjon skjer i et raskt tempo. Her må man følge med. Se programmet på www.energirikekonferansen.no
Husk påmelding innen 23. juni for beste deltakeravgift.

Gå til www.energirikekonferansen.no for program og påmelding.

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Hordaland.

Medlemmer