EØS-midlene til fornybar- og energisektoren

De neste fem årene skal det deles ut betydelige midler til norske bedrifter og forskningsinstitusjoner innen energisektoren.

Det er Innovasjon Norge, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Miljødirektoratet og Forskningsrådet som administrerer de såkalte EØS-midlene til fornybar- og energisektoren. Det skal tildeles 3 milliarder kroner til energiprosjekter, 4 milliarder til næringsutviklingsprosjekter og 2 milliarder til forskningsprosjekter.

Disse betydelige pengesummene er dedikert av den norske stat som en del av EØS-avtalen, og jeg vil betegne dette som en unik mulighet for norske bedrifter, sier næringspolitisk rådgiver Birgitte Jourdan-Andersen i Energi Norge.

Leverandør eller partner

Midlene skal gi aktører mulighet til å bidra inn i prosjekter i en rekke land, og samtidig få alle egne kostnader dekket. Det gir en mulighet for å bli kjent med nye bedrifter, markeder og forretningsmuligheter med lav risiko for egen bedrift.

Dette er en god mulighet til å få kostnadene dekket i arbeidet med å få tilgang til internasjonale forretningsmuligheter, oppdage nye markeder, få pilotert prosjekter, samt knytte strategiske partnerskap og delta i forskningsprosjekter, påpeker Jourdan-Andersen.

Som leverandør av teknologi, tjenester og kompetanse i prosjekter kan norske bedrifter sende eksperter betalt etter norske satser. Som partnere kan man delta i innovasjonsprosjekter hvor man utvikler teknologi og tjenester som man har felles eiendomsrett til.

Vil ha med medlemmene

En betydelig andel av de totale midlene skal gå til næringsutvikling og innovasjon for små og mellomstore bedrifter. Prosjekter kan gjennomføres helt frem til 2024, og de første programutlysningene kan forventes i 2018.

Kilde Energi Norge

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Hordaland.

Medlemmer