EU med ambisiøs satsning på forskning og innovasjon

Forslaget til rammebudsjett for årene 2021-2027 er nå lagt frem, og i månedene fremover vil det nå jobbes hardt for at enda mer penger skal tildeles EUs program for forskning og innovasjon.

 

EU-budsjettet: 100 milliarder euro til Horizon Europe
Det nye langtidsbudsjettet til EU (MFF) ble fremlagt onsdag, og reaksjonene har vært blandede.  Forskning og innovasjon vil gjennom programmet Horizon Europe få 100 milliarder i løpet av perioden (2021-27). Fra Europaparlamentet har det blitt signalisert at man vil jobbe for å øke dette ytterligere. Totalt innebærer forslaget fra kommisjonen økning av midler til forskning, innovasjon og digital på 64 %. I tillegg blir finansieringen av EUs utdanningsprogram Erasmus+ doblet. 

Sammen med European Strategic Investments, det indre markedet og europeisk romfart er forskning og innovasjon den tredje største biten av EUs budsjettkake. De foreslåtte økningene av disse områdene inndekkes delvis av kutt i samhørighetsfondene og landbrukssubsidier på henholdsvis 7 og 5 %. Norge nådde målet om en returandel på litt over 2 % for Horizon 2020, og det er derfor viktig at det gode arbeidet blant norske myndigheter og fagmiljøer fortsetter inn mot diskusjonene som kommer i kjølvannet av budsjettforslaget. Sett i sammenheng med ønsket om en styrket og grønnere europeisk industri er det helt nødvendig at forskning og innovasjon også i neste budsjettperiode settes høyt på agendaen, og forslaget er et godt utgangspunkt for dette.

 

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Hordaland.

Medlemmer