EU og Brexit

For å bøte på finansieringsgapet etter Brexit, estimert til 15 milliarder euro, er det foreslått en omlegging av inntjeningen til EU, blant annet ved salg av klimakvoter gjennom EU ETS og innføring av en EU-skatt på plast

Klimarelaterte tiltak vil stå for 25 % av budsjettet (320 milliarder euro), likevel under målet parlamentet satte seg. I tillegg er det ventet at ferdigstilling og implementering av felles regelverk for europeisk skattlegging av multinasjonale selskaper (CCCTB) vil generere inntekter til EUs såkalte egne midler.

EUs kyst- og grensevakt som sikrer unionens ytre grense vil bli ytterligere styrket, der det foreslås en nær tidobling av tjenesten til 10 000 mann. I tillegg til å kunne håndtere migrasjon er en velfungerende kyst- og grensevakt nødvendig for å sikre integriteten til det indre marked og dets funksjon.

 

 

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Hordaland.

Medlemmer