Mer forutsigbarhet med ny regjering

Med en flertallsregjering får vi økt forutsigbarhet og mer stabile rammevilkår for norske bedrifter. Det kan gjøre det lettere å skape de jobbene Norge trenger i årene som kommer, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Torsdag kveld ble Høyre, Frp, Venstre og KrF enige om en ny regjeringserklæring. Noe av det aller viktigste med denne regjeringsavtalen er at den sikrer flertall i Stortinget bak de prioriteringene og reformene som foreslås, ifølge NHOs adm. direktør Ole Erik Almlid.

Det er positivt at regjeringen løfter frem behovet for å skape flere jobber, bl.a. gjennom fortsatt satsing innen kompetanse, innovasjon, forenkling og samferdsel, sier Almlid, og minner om at  det  må skapes 20 000 nye jobber hvert år for å bære velferdsstaten videre.

NHO er også glad for at den nye regjeringen står fast på EØS-avtalen. Denne avtalen bidrar til økt handel og tettere samhandling mellom Norge og EU. Dette gir gevinster for enkeltpersoner, bedrifter og økonomien blant annet i form av arbeidsplasser og verdiskaping.

Jeg er glad for at plattformen er klar på at EØS-avtalen står fast. Den er svært viktig for norske bedrifter og arbeidsplasser, sier Almlid, som ser fram til et fortsatt godt samarbeid med regjeringen, også etter utvidelsen, sier NHO-sjefen.

NHO er glad for at det varsles en offensiv klimapolitikk med klare ambisjoner, og næringslivet er klare for å bidra med utslippskutt på vei til lavutslippssamfunnet. For å nå klimamålene er vi avhengige av en kraftfull og langsiktig satsing på karbonfangst og lagring (CCS), og en forpliktende miljøavtale på CO2-fond for næringstransporten.

Regjeringen foreslår å sette ned et partssammensatt utvalg for å utrede pensjon fra første krone. NHO er opptatt av at alle skal ha en pensjon å leve av. Arbeiderpartiets opprinnelige forslag om å innføre pensjonssparing fra første krone må sees i en større sammenheng. Deres forslag er i realiteten en omkamp på et bredt pensjonsforlik med en god fordelingsprofil.

Et pensjonssystem må stå seg over tid. Enkeltelementer må ikke behandles løsrevet, men gjennom helhetlige og brede forlik.

Pensjon fra første krone må vurderes sammen med folketrygd, en mulig ny AFP og tjenestepensjon, slik at arbeidslinjen blir ivaretatt. Derfor mener vi det er riktig å sette ned et partssammensatt utvalg for å utrede dette nærmere, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid. Forslaget om pensjon fra første krone vil kunne ramme bedrifter som i dag er flinke til å inkludere og integrere – for eksempel reiseliv, varehandel og service. Dette er ofte bedrifter som skaper viktige arbeidsplasser i distriktene.

Kilde: NHO

 

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Hordaland.

Medlemmer