Metallindustrien i Norge vil redusere CO2-utslippet

Vi vet ikke helt hvordan metallindustrien vil se ut i fremtiden, men at den vil komme til å redusere CO2 utslippene sine, det er vi sikre på sier forsker ved Sintef Birgit Ryningen.

Et Sintef forskningsprosjekt hvor man blant annet skal se på helt nye måter å fremstille metaller på. Målet med prosjektet er å redusere CO2-utslipp fra metallproduksjon.         Norsk prosessindustri er generelt svært energieffektiv og fornybar vannkraft benyttes som energikilde.

Norge er blant de landene i verden med lavest CO2-utslipp pr tonn produsert silisium og ferrolegeringer, sier forskeren. Ifølge norsk prosessindustri sitt veikart, skal produksjon av silisium, jern- og manganlegeringer være CO2-nøytral innen 2050 og samtidig øke produksjonen til det dobbelte av 2016-nivå. Slike målsetninger nås ikke uten innsats.

Kina som er verdens største produsent slipper ut nesten fire ganger så mye CO2 pr tonn. At vi bruker vannkraft som energikilde har mye å si for CO2-utslippet, men selve prosessene for metallproduksjon som brukes i Norge i dag er dessuten allerede godt optimaliserte.
Norsk prosessindustri har redusert sitt CO2-utslipp med 40 prosent siden 1990 samtidig som produksjonen har økt med 37 prosent. Ytterligere optimalisering vil derfor ikke bidra til de store utslippsreduksjonene. Her må det altså tenkes nytt, sier Ryningen videre.

kilde: Sintef

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Hordaland.

Medlemmer