Nå kan Norge få storstilt produksjon av hydrogen

Norske aktører er tildelt 14 millioner fra forskningsrådet og får med seg japanske industrikjemper på laget. Vi skal se på mulighetene for storskalaproduksjon av hydrogen, enten for eksport eller nasjonalt bruk, sier Petter Nekså, sjefsforsker ved Sintef Energi.


Forskningsprosjektet Hyper:

  • Skal se på mulighetene for storskala hydrogenproduksjon i Norge
  • Ledes av SINTEF Energy
  • Øvrige partere er NEL, Statoil, Linde Kryotechnik, Mitsubishi Corporation, Kawasaki Heavy Industries, NTNU og japanske Institute of Applied Energy

Han er svært glad for tilsagnet fra Norges forskningsråd.

De støtter prosjektet med 14 av de totalt 20 millionene som finansierer arbeidet ut 2019. Dette er grønn teknologi og å ha prosjekt som går rundt disse problemstillingene er meget fornuftig.

To muligheter

I prosjektet skal man vurdere hydrogenproduksjon både fra naturgass og fornybare energikilder, samt en kombinasjonsløsning.Tanken er også å se på et system som kombinerer bruk av fossile og fornybare kilder. Selv om man har lave elpriser i dag, er det godt mulig at man i perioder finner det mest hensiktsmessig å produsere hydrogen fra naturgass. En slik vurdering går både på teknologi og hva som er økonomisk fornuftig i ulike situasjoner.

Prosjektet vil fokusere på grunnleggende forståelse av de ulike delelementene i et slikt produksjonsanlegg og hvordan disse eventuelt kan forbedres, samt best mulig samspill mellom dem, sier Nekså.

På vei til industrielt nivå

NEL er blant partnerne i prosjektet. I beste fall ser de for seg en produksjon på inntil 225 000 tonn hydrogen årlig. Hvis målsetningen i prosjektet og visjonene står til, blir det virkelig storskala, sier markedsdirektør Bjørn Simonsen.

De skal bidra med sin kompetanse på hydrogenproduksjon basert på fornybare energikilder gjennom elektrolyse. Både hvordan man bygger fabrikker og hvordan kostnadsbildet er. Han presiserer at arbeidet fremdeles er på et skrivebords nivå, men mener man nå gradvis er på vei over til et industrielt nivå.

Transport av flytende hydrogen

Eksport av hydrogen er et sentralt element i studien. Japan har lenge flagget ambisjoner på hydrogenfronten og samarbeidet kommer som følge av langvarige relasjoner, både på forskningfronten og blant de industrielle aktørene. Kawasaki Heavy Industries står blant annet for design av skip som frakter flytende hydrogen og det er planer om å bygge en importterminal for hydrogen. Simonsen håper samarbeidet kan fungere som en vekker for det norske maritime miljøet.

Det er dumt at norske aktører som var pionerer for transport av flytende gass ikke ser mulighetene her. Japan er i ferd med å stikke av med den rollen.

Finnes allerede planer

Tidligere er det kjent at smelteverksbedriften Tizir i Tyssedal i Hordaland har inngått en intensjonsavtale med Greenstat og Sunnhordland kraftlag om hydrogenproduksjon. Vi jobber nå med en mulighetsstudie som skal være ferdig før sommeren. Her vil vi beskrive hvordan prosjektet kan realiseres og hvilken kostnad som knytter seg til hydrogenprdoduksjon i Tyssedal, forteller Vegard Frihammer i Greenstat. I fullskalapiloten, som skal stå ferdig i 2019, vil behovet være 30 tonn hydrogen per dag. Til det trengs et elektrolyseanlegg på 50 MW og 438 GWh strøm per år.

 

  • Publisert
EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Hordaland.

Medlemmer