Nærenergi tilrettelegger for det grønne skiftet

Rogalandsselskapet Nærenergi kjøper danske Sherex Europe, og ruster med det opp sin satsing på de grønne drivstoffkildene hydrogen, biogass og LNG. Kjøpet gjør at selskapet nå er selvforsynt som leverandør av fyllestasjoner.

Vi står ved startgropen av det som kan være det neste norske energieventyret, og med dette kjøpet sikrer vi oss et godt fotfeste i markedet, sier administrerende direktør i Nærenergi, Tore Meinert.

 

Fullskala leverandør av grønne fyllestasjoner
Nærenergi er i dag blant Norges ledende leverandører av biogassanlegg og fyllestasjoner for bio- og naturgass, og satser med dette også på det sterkt voksende markedet for fyllestasjoner for hydrogen og LNG. Sherex Europe leverer utstyr, service og vedlikehold til fyllestasjoner, og oppkjøpet gjør Nærenergi til en fullskala leverandør av fyllestasjoner for miljøvennlige drivstoffer.

Hydrogen og biogass representerer begge teknologier som vil være med på å prege det grønne skiftet. Hittil har flaskehalsen for både utviklere, investorer og forbrukere vært at vi har for få fyllestasjoner. I går lanserte SINTEF Energy sitt forskningsprosjekt «Hyper», der de skal se på mulighetene for storskala hydrogenproduksjon i Norge. Skal vi realisere potensialet som ligger i dette markedet, så må vi få på plass fyllestasjoner. Dette er et skritt i riktig retning, sier Meinert.

 

Internasjonalt marked

Biogass som drivstoff er i dag godt etablert i land som Sverige og Tyskland, med et godt utbygget nett av fyllestasjoner. I Norge har det skjedd mye i løpet av de siste fem årene, og også markedet for hydrogen virker nå å bevege seg raskt. Administrerende direktør i bransjeforeningen Energigass Norge, Tore Woll, stiller seg svært positiv til dagens nyhet fra Nærenergi.

Vi har sett flere tegn den siste tiden på at dette markedet skyter fart og for oss i Energigass Norge er det godt å se at en erfaren aktør som Nærenergi nå oppjusterer sin allerede tunge satsing på grønt drivstoff. Det er også positivt at dette markedet får flere sterke aktører som kan hevde seg internasjonalt, sier Woll.


Totalløsningen til Norge, Sverige og Danmark

Sherex Europe er sterke på service og komponentsalg, og vi ser stor synergieffekt med vår egen prosjektkompetanse. Vi ser frem til å kunne tilby enda bedre totalløsninger innen fyllestasjoner for energigasser i både Norge, Danmark og Sverige, sier administrerende direktør i Nærenergi Danmark, Kim Otto Lund Thunbo.

 

For mer informasjon, ta kontakt med:

 

Tore Meinert
Administrerende direktør, Nærenergi AS
Tlf. 97 03 33 60

  • Publisert
EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Hordaland.

Medlemmer