Norge binder sitt klimamål til EU

EU, Island og Norge er enige om prinsippene for en avtale om felles oppfyllelse av utslippsmål for 2030. Avtalen forplikter Norge til å redusere utslippene fra transport, bygg, jordbruk, produkter og avfall med 40 prosent.

Avtalen ble forhandlet frem av klima- og miljøminister Ola Elvestuen under klimatoppmøtet i Katowice i desember. EU, Island og Norge ble da enige om prinsippene for en klimaavtale, som gjør at Norge vil oppfylle Paris-avtalens mål sammen med EU. 

 

EUs klimaregelverk består av tre pilarer

  • Kvotesystemet som dekker utslipp fra industri og petroleum er vi allerede en del av. Dette samarbeidet videreføres.
  • Forordningen om innsatsfordelingen dekker utslipp fra transport, oppvarming av bygg, jordbruk og avfall. Regelverket fordeler innsatsen i å kutte      klimagassutslipp mellom landene. Alle får et bindende utslippsmål. Norge vil få et utslippsmål om å kutte utslippene med 40 prosent i denne sektoren.
  • Regelverket for bokføring av skog- og arealbruk gir regler for hvordan opptak og utslipp skal beregnes. De samlede utslippene av klimagasser fra skog- og arealbruk skal ikke overstige opptaket av klimagasser.

Norge må redusere utslippene fra transport, bygg, jordbruk, produkter og avfall med 40 prosent innen 2030, men kan velge selv hvordan utslippskuttene skal gjennomføres.

1,5 graders rapporten fra FNs klimapanel viser at det haster for å beholde verden slik den er i dag. Avtalen understreker at EU, Island og Norge står sammen om en ambisiøs klimapolitikk. Norge må holde seg til et klimabudsjett, enten gjennom reduksjoner i nasjonale utslipp eller ved å bidra til kutt i andre europeiske land. Forpliktelsen kan også oppfylles ved en begrenset bruk av kvoter fra kvotesystemet eller samarbeid om utslippsreduksjoner med andre EU-land.

For fornybarnæringen har det vært viktig med en forpliktende avtale som binder oss til klimareduksjoner. Dette gir økt forutsigbarhet for lønnsomme investeringer i fornybar energi og elektrifisering av nye samfunnsområder.

 

Rammen for klimaavtalen

  • EU har nettopp besluttet et nytt styringssystem for energi- og klimamålene, og Norge vil rapportere påklimamålene gjennom dette systemet.
  • Norges avtale vil gjelde frem til 2030, og det er ingen automatikk i at det vil lages en ny avtale  etter det. Grunnen til det er at avtalen legges under EØS-avtalens      "protokoll 31" om frivillig samarbeid.
  • Hovedprinsippene for avtalen er klare. EU og Norge er dermed enige om å nå starte de formelle prosessene for avtalen. Første steg er at EFTA-landene vil sende et avtaleutkast til Europakommisjonen.

Kilde: Energi Norge

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Hordaland.

Medlemmer