Nytt medlem i EnergiRike

Vi er veldig stolt og fornøyd å kunne informere om at Stavanger kommune har inngått medlemsavtale med EnergiRike.

EnergiRike har de senere årene fått flere kommuner som medlem og dette ser vi på som en styrke for vårt arbeid. Nå har vi 5 markante energi- og industri kommuner som medlem i EnergiRike: Haugesund, Karmøy, Tysvær, Sauda og Stavanger.

EnergiRike jobber for å forankre forståelse for den betydning energitilgang og energibruk har for verdiskaping, det grønne skifte, bærekraftige energiløsninger, kompetanse utvikling, innovasjon, sysselsetting og næringsutvikling. Derfor er det viktig at kommuner er med i EnergiRike samarbeidet.

Velkommen til Stavanger kommune!

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Vestland.

Medlemmer