Nytt styre i EnergiRike

Lisbet Kallevik ble valgt som ny styreleder på årsmøte i EnergiRike. Gunn Margareth Lassesen som har vært styreleder og styremedlem i flere perioder takket for seg.

Den nyvalgte styrelederen Lisbet Kallevik er kommunikasjonssjef i Gassco, har vært varamedlem i styret de siste to årene og vært i programkomiteen i en årrekke.

Jeg ser frem til å bygge videre på det solide arbeidet som allerede er lagt ned, og til å videreutvikle EnergiRike framover. En dyktig daglig leder og et svært kompetent styre med bredde, er gode forutsetninger for skape møteplasser som skaper engasjement og meningsbrytning – enten det er på EnergiRike-konferansen,

Toppleder-lunsjen eller på EnergiRike Ung.

Vi takker de som gikk ut av styret for innsatsen de har gjort, og ønsker nye styremedlemmer hjertelig velkommen. En særlig takk går til avgående styreleder Gunn Margareth Lassesen.

Dette er det nye styret for EnergiRike er:

Lisbet Kallevik, Gassco AS, styreleder – ny (tidligere vara)

Tor Arthur Halvorsen, Dupont - gjenvalg

Sidsel Lokna, Equinor – ny (tidligere vara)

Anne Gro Fiveland, Sunnhordaland Kraftlag - gjenvalg

Eivind Skeie, Hydro Karmøy – gjenvalg

Ingvild Ween, Lyse Elnet- ny

Kåre Bjarte Bjelland, Eramet - ny

Bergitte Tønnesen Andersen, CGI og Haugesund kommune - ny

Torbjørn Haugland, Høgskolen Vestlandet – ny (tidligere vara)

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Vestland.

Medlemmer