Rammes av brexit-kollaps

Både norske bedrifter og regjeringen bør nå forberede seg på mulig kaos, et brexit uten avtale. Norge kan bli hardt rammet dersom vi står uten en avtale etter 29. mars neste år.

EØS-avtalen gjør at hverdagen fungerer smertefritt for bedrifter og folk flest. Uten en avtale vil det kun være reglene til Verdens handelsorganisasjon (WTO) som gjelder. Det innebærer at det blir innført toll på opptil 15 prosent på varer. Norske selskaper kan bli pålagt tollutgifter på opptil en milliard kroner i året. Den grensefrie handelen opphører. Siden EU/EØS-regelverket ikke lenger vil gjelde, kan ikke varer selges fritt. De må kontrolleres for å sjekke at de oppfyller kvalitetskravene.

I verste fall kan vi risikere at båtene ikke kan losse, at kontrakter ikke lenger er gyldige, at forsikringen faller bort, at sertifikater ikke lenger gjelder. Ikke bare vil det bli innført toll på varene, de vil også måtte tolldeklareres. Britene har ikke bygd opp kapasitet til å ta unna den daglige mengden av varer. De skal ansette 9000 nye tollere og byråkrater som på ingen måte vil være på plass eller opplært på seks måneder. Det vil garantert bli enorme køer. Det vil bli store forsinkelser og økte kostnader. Det blir mye ekstraarbeid for bedriftene med tolldeklarasjoner, lisenser og kvalitetsbevis. Moderne industriproduksjon er basert på innsatsvarer fra mange land. De lagerføres ofte ikke, men leveres akkurat i tide. Forsinkelser har store ringvirkninger.

Er bedriftene forberedt på dette? Vi ser at de fleste norske bedrifter så langt har vært avventende. Når vi spør våre medlemmer sier de fleste at de i liten grad vil bli berørt av brexit, mens andelen er større hos eksportbedriftene. Vi er redde for at mange undervurderer situasjonen. Norske bedrifter eksporterte i fjor varer til Storbritannia for hele 177 milliarder kroner. Storbritannia er vår største handelspartner og det viktigste enkeltmarkedet for norsk tjenesteeksport. Det er ikke minst viktig for vår sjømat, der norske råvarer er en sentral ingrediens i britenes favorittrett, fish & chips. Noen ekstra dagers ventetid på grensen og nye veterinærkontroller vil være kritisk for norsk, fersk kvalitetsfisk.

Norske bedrifter må ha et bevisst forhold til dette. De må vurdere hvordan de blir berørt og hvordan de kan forberede seg best mulig på en kollaps. Noen må legge kriseplaner. Hva er bedriftens direkte kontakt med Storbritannia når det gjelder handel, investeringer og reiser for ansatte? Hvordan kan de bli indirekte berørt, for eksempel ved at verdikjedene blir påvirket? Om ikke bedriften selv handler med Storbritannia kan det være at underleverandører eller kunder blir påvirket.

Er myndighetene forberedt? Norge er i en ekstra utsatt posisjon fordi vi i stor grad er prisgitt EUs forhandlinger. Men nå som faren for kollaps øker, må også norske myndigheter forberede seg på denne muligheten. Britiske myndigheter har offentliggjort en omfattende kriseplan. Mange EU-land har gjort det samme. Europakommisjonen anbefaler bedriftene å forberede seg. Selv om EU ikke får på plass en avtale med UK, betyr ikke det at Norge kan få en avtale. For det vil ikke være mulig å få på plass en omfattende avtale på så kort tid. Men man bør undersøke mulighetene for å få til en midlertidig nødløsning. Det kan være en avgrenset handelsavtale som sikrer tollfrihet og andre tidskritiske funksjoner som landingsrettigheter for fly, veterinærregler for sjømat, et cetera. Men la oss være klare på en ting: En slik løsning er nettopp det: en nødløsning. Det vi må ha er en ny og omfattende avtale som må på plass straks situasjonen normaliseres.

Norske bedrifter er omstillingsdyktige og vant til å tilpasse seg endrede rammebetingelser. Men da må vi være forberedt. Og nå er det kort tid igjen. Vi håper på det beste. Det kan være at EU og britene kommer frem til en avtale i november. Da har vi litt bedre tid. Men vi må forberede oss på det verste. Trøsten er at EU er et pragmatisk forhandlingssystem som er vant til å takle kriser. Men kaoset og uenigheten i britisk politikk gir ikke grunn til optimisme.

 

Kilde: NHO

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Hordaland.

Medlemmer