Strategi for å øke bruk og produksjon av hydrogen

Hydrogen kan spille en viktig rolle i overgangen til det norske lavutslippssamfunnet.
Dette melder regjeringen.

Nylig møttes representanter fra hydrogenbransjen, leverandørindustri, forskning, teknologimiljø og ulike organisasjoner i Oslo etter en invitasjon fra Olje- og energidepartementet ) og Klima-og miljødepartementet. De to departementene skal lage en strategi for forskning, teknologiutvikling og bruk av hydrogen i løpet av 2019. De har bedt om innspill fra bransjen.

Økt bruk av hydrogen vil kutte utslipp av klimagasser og gi ny verdiskapning i Norge. Hydrogen kan erstatte diesel og bensin i tungtransport og skipsfart. Hydrogen er også godt egnet til bygg- og anleggsmaskiner og kan være relevant for deler av prosessindustrien, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Flere norske selskaper, som Asko, Tine, Bring og Felleskjøpet, har bestilt lastebiler som skal gå på hydrogen. I Oslo har Ruter testet ut hydrogenbusser i flere år, og Norges første hydrogen-elektriske ferje skal settes i drift på Hjelmelandsambandet i Rogaland i 2021.

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Hordaland.

Medlemmer