Styret i Statnett har besluttet videre utbygging av sentralnettet på Sør-Vestlandet

Beslutningen innebærer byggestart av ca 100 kilometer nye ledninger og to nye transformatorstasjoner i Vest-Agder og Rogaland. Anleggene er en del av en omfattende styrking av sentralnettet på Sør-Vestlandet.

Sentralnettet fra Tonstad til Lysebotn skal oppgraderes fra 300 kV til 420 kV, og arbeidene med nye ledninger vil foregå på tre ulike strekninger;

  • Fra Ertsmyra transformatorstasjon i Sirdal kommune til Lyse      transformatorstasjon i Lysebotn i Forsand kommune.  
  • Mellom Ertsmyra i Sirdal og Solhom transformatorstasjon i      Kvinesdal kommune.
  • På strekningen mellom Lyse og Duge transformatorstasjon i Forsand      kommune.

Ca 90 kilometer av det gamle nettet mellom Tonstad og Lyse blir revet etter at nytt nett er bygget. I tillegg er det vedtatt å bygge nye stasjonsanlegg i Lysebotn og ved Solhom kraftstasjon i Kvinesdal, henholdsvis Lyse transformatorstasjon og Fjotland transformatorstasjon.  Å videreføre prosjektene har stor betydning for fremtidig drift og forsyningssikkerhet på Sør-Vestlandet. Arbeidet vil styrke sentralnettet og legge til rette både for ny kraftproduksjon og de nye mellomlandsforbindelsene vi bygger i regionen, sier konserndirektør Elisabeth Vardheim. Ledningene og transformatorstasjonene som er klare for bygging nå, inngår i prosjektet Vestre korridor, som er en omfattende styrking av det sammenhengende sentralnettet mellom Sauda og Kristiansand. En forutsetning for byggestart er at nødvendige konsesjoner foreligger.

Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av tiltakene i Vestre korridor er stor. Lønnsomheten er knyttet til både etableringen av de nye mellomlandsforbindelsene og at man legger til rette for tilknytning av ny fornybar kraftproduksjon. Vestre korridor har en forventet kostnad på mellom 7,1 og 8,5 milliarder kroner.

 

  • Publisert
EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Hordaland.

Medlemmer