Tyskland med store planer for hydrogen

Hydrogen har et enormt industripolitisk potensial og Tyskland vil ta en lederrolle innen hydrogenteknologi. Hydrogen vil bli et sentralt element i landets energisystem, som en null-karbon eller karbon-nøytral energikilde.

Dette var hovedbudskapet på en pressekonferanse i regi av Tysklands økonomiminister Peter Altmaier denne uken. I sin hyllest til hydrogenet inkluderte Altmaier både «grønt hydrogen» fra fornybare kilder samt «blått   hydrogen» fra fossilgass. For å ha en plass i energimiksen i et   lavutslippssamfunn må CO2-en fra fossilgassen fanges og lagres. Debatten om CCS (karbonfangst og -lagring) ble for noen år siden mer eller mindre lagt død i Tyskland på grunn av utbredt motstand i befolkningen mot underjordiske lagre. Altmaier understreker at klimamålene gjør at temaet likevel må diskuteres i årene som kommer. For Norge som gasseksportør er det interessant at tyskerne mener at fossilgass vil spille en betydelig rolle som en brobygningsteknologi når Tyskland skal skrote både kull og atomkraft.

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Hordaland.

Medlemmer