Vannkraftutbyggingen på høyeste nivå på over 30 år

Hele 1,4 TWh med ny produksjonskapasitet for vannkraft ble satt i drift i Norge i 2021. Det er det høyeste nivået på bygging av vannkraft siden 1990, året før energimarkedet ble liberalisert, viser tall fra NVE.

Etterspørselen etter strøm øker i takt med elektrifiseringen av samfunnet. Produksjonskapasiteten for vannkraft er ventet å øke ytterligere i de nærmeste årene, og for tiden er 1,4 TWh med ny produksjon under bygging.

 

Mange nye småkraftverk Halvparten av økningen i ny vannkraftkapasitet i fjor skyldes bygging av nye småkraftverk. I 2021 ble det satt i drift 53 nye småkraftverk med en samlet årsproduksjon på 0,7 TWh, ifølge rapporten. Et småkraftverk er et lite kraftverk som har en produksjonskapasitet på under 10 MW.  

 

Tre nye, større kraftverk Den resterende økningen i produksjonskapasiteten for vannkraft i 2021 skyldes opprustning og utvidelse av seks eksisterende vannkraftverk og bygging av tre nye, større kraftverk.Det største vannkraftprosjektet i Norge som ble ferdigstilt i fjor er Jølstra kraftverk i Sunnfjord kommune i Vestland, som vil ha en årlig normalproduksjon på 252 millioner kWh.  

De to andre større kraftverkene som kom i drift i Norge i 2021 er Tolga kraftverk i Tolga kommune med en årsproduksjon på 205 millioner kWh, og Herand kraftverk i Ullensvang kommune med en årsproduksjon på 78 millioner kWh.  

 

Vindkraftproduksjonen økte med 1,7 TWh  Totalt ble det i 2021 satt i drift 3,1 TWh med ny kraftproduksjon i Norge. Det er en markant nedgang fra året før, da tallet var 7,1 TWh, ifølge rapporten.  Nedgangen skyldes at færre nye vindturbiner har kommet i drift. I løpet av fjoråret økte Norges produksjonskapasitet for vindkraft med 1,7 TWh, ned fra mer enn 6 TWh i 2020.   

Ved utgangen av 2021 var den samlede normalårsproduksjonen fra vindkraft i Norge på 15,4 TWh. Til sammenlikning var Norges normalproduksjon fra vannkraft på rundt 138 TWh, hvilket tilsvarer 138 milliarder kWh.  

Kilde: Energi Norge

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Vestland.

Medlemmer