Verdens første kunstige energiøy i Nordsjøen.

Parlamentet i Danmark har godkjente 4. februar bygging av en kunstig «energiøy» utenfor Jylland, som skal være et knutepunkt for elektrisiteten fra hundrevis av vindmøller.

Øya skal fungere som et knutepunkt for elektrisiteten fra hundrevis av vindmøller i nærområdet og gi nok grønn elektrisitet til mellom 3 og 10 millioner hjem.  Prosjektets mål er å bygge mer kraft enn Danmarks etterspørsel, slik at overskuddet kan bli solgt til Europa eller bli brukt til å lage grønt hydrogen. 

Forventer stor utbygning 

Den kunstige øya vil bli bygget 80 km fra kysten til Jylland og er forventet å dekke et område på mellom 120 000 og 460 000 kvadratmeter. Det er et område tilsvarende 16-64 fotballbaner. Prosjektet er antydet å koste 28,2 milliarder euro, dvs. cirka 290 milliarder kroner. Likevel er øya bare en liten del av hele havvindprosjektet.  Vindturbinene vil utgjøre den største kostnaden i prosjektet. Det vil bli bygget hundrevis av dem, og de vil bli bygget av selskaper som kan søke gjennom anbudsrunder. Målet er å begynne byggeprosessen allerede i 2026. 

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Vestland.

Medlemmer