Vi som jobber i oljebransjen må delta i den politiske debatten

Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim understreker at vi må lete enda mer etter olje og gass og gjøre nye store funn. Det er helt nødvendig for å sikre framtidige inntekter til velferdsstaten, sier han.

For første gang på lang tid ser vi nå oljepriser på over 60 dollar fatet. Det bør legge til rette for økt aktivitet i tiden framover. Det vil kreve mye av våre tillitsvalgte og verneombud som må sørge for at aktiviteten foregår på en god måte. Derfor er det viktig at partsdialogen i selskapene foregår på en god måte, sier Alfheim.

Vi ser at investeringstakten vil komme gradvis tilbake. Og det skal investeres mye framover. Det viktigste regjeringen kan gjøre er å sikre stabile og forutsigbare rammebetingelser, tildele nye leteareal og satse på petroleumsforskning, sier Søviknes. Han understreker at det er spesielt viktig å få opp letevolumet i Barentshavet og ytterligere forbedre konkurransekraften i næringen.

Vi kommer ikke tilbake til bonanza-tilstandene i 2014. Det er egentlig helt greit. Men framover må vi gjøre som prosessindustrien alltid har gjort, nemlig å kontinuerlig jage økonomiske marginer, sier Søviknes.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen sier at «det er typisk norsk å være god når man samarbeider». Det er kjernen av den norske modellen. Og det er når vi klarer å finne felles løsninger disse blir stående over tid, sier han. LO-lederen mener det nå er anledning til å gjøre et skikkelig felles løft i oljebransjen som vil forbedre konkurransekraften. -Men det forutsetter samarbeid og at man finner fram til løsninger sammen, sier han.

Også Statoils konserndirektør Eldar Sætre mener samspill i næringen og et fungerende trepartssamarbeid er viktig. Vi skal være stolte over hva vi har fått til sammen. Vi har skapt en olje- og gassnæring som er konkurransedyktig globalt og som har skapt 200.000 arbeidsplasser. Og vi har et grunnlag for å møte framtidens utfordringer, sier han. Men det finnes ingen alternativ til å være konkurransedyktig. Vi måtte tenke nytt og gjøre det sammen, med et sterkt fokus på effektivitet og fortsatt jobbe for å holde kostnadene nede, sier han.

Statoil-sjefen understreker at jevn tilgang til nytt areal og leting i kjente områder er nøkkelen for å opprettholde en verdensledende olje- og gassindustri i Norge. Og han sier virksomheten skal kjennetegnes av høyt HMS-nivå.

Leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre legger i sitt innlegg på LOs olje- og gasskonferanse vekt på at det finnes hull i regelverket som det er nødvendig å tette. Vi ser at stadig flere folk på sokkelen faller utenfor regelverket, nemlig oljearbeiderne som jobber på flerbruksfartøy. Arbeidsmiljøloven (AML) fyller 40 år i år og det er på tide å se etter hull i loven som må tettes. Oljearbeidere på norsk sokkel skal ikke risikere å ikke være dekket av AML. Slik kan det ikke være, sier han.

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Hordaland.

Medlemmer