Vil gjøre norsk transportsektor fullelektrisk

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener drivkraften i markedet er viktig for å elektrifisere transportsektoren.

Elektrifisering vil gi verdiskaping og næringsutvikling i Norge. På Energi Norges sommerseminar denne uken kunne flere aktører røpe spennende planer for transportsektoren.Temaet var "Fullelektrisk fremtid til lands, sjøs og i lufta". Administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge åpnet seminaret med en tydelig og visjonær melding til medlemmer og samarbeidspartnere. 

Vi vil ta en global lederposisjon som det første fornybare og fullelektriske samfunn i verden. Kapittelet om den nye energinasjonen skal skrives. Vi er fornybarnæringen og vi går fullelektrisk.

Utslippsfri transportsektor

Regjeringen er pådriver for holdnings- og mentalitetsendring i næringslivet. Vi ønsker å elektrifisere transportsektoren, men enda viktigere er det at drivkraften i markedet er der, sa Solvik-Olsen til forsamlingen. Han påpekte også hvor avhengig vi har blitt, og kommer til å være, av fornybar energi for å skape fremtidens løsninger innen transport.

Transportsystemet vårt vil endre seg dramatisk de neste ti årene, men i positiv retning. Endringene skjer i et utrolig høyt tempo, og det er elektrisitet som får alt til å fungere. Løsningene vi skaper gjør oss derfor mer og mer avhengig av pålitelighet i forsyningen, sa ministeren.

Innovative forretningsmodeller

Konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor, Norges største eier av flyplasser, kunne fortelle publikum om hvilke revolusjonerende planer selskapet har for flytransporten.Hvis alt går etter planen skal vårt første elfly i luften 8. juni. Vår visjon er at all innenriks sivil luftfart skal være elektrifisert fra 2040. Da trenger vi marked og vi trenger kunder, og dette har vi, sa Falk-Petersen.

Både Ruter og AtB som er ansvarlig for kollektivtrafikken i henholdsvis Oslo og Akershus, og Trøndelag, beskrev sine langsiktige, strategiske og innovative planer for elektrifisering. De to var enige om at elektrifiseringen av kollektivtrafikken har gått fra å være et pålagt krav, til å bli en forretningsmodell som virkelig engasjerer.

Kilde: Energi Norge

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Hordaland.

Medlemmer