Ytterligere teknologisatsing for å styrke havnæringene

Vi har kunnskapsrike ansatte, sterke enkeltselskaper og fremragende forskningsmiljøer. Målet er at Norge skal bli best på hav. Da må vi utnytte våre fortrinn og bygge videre på kunnskapen og erfaringene, sier næringsminister Monica Mæland.

Norge er i dag en av verdens ledende havnasjoner. Regjeringen vil satse videre på de havnæringene hvor vi allerede er sterke, og samtidig stimulere til forskning, innovasjon og teknologiutvikling for å få frem nye næringer og sikre Norge posisjon som en av verdens ledende havnasjoner.

Industrien er sentral i de norske havnæringene, både inn mot oljeselskapene, rederier, oppdrettsnæringen m. fl.. Regjeringen ønsker å videreutvikle disse næringene, og ved hjelp av ytterligere teknologisatsing få frem flere næringer i skjæringspunktet mellom disse. Det er en kurs vi gir vår helhjertede støtte til, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Hordaland.

Medlemmer