Styret for EnergiRike

Styreleder

Lisbet Kallevik

Gassco

 

 

lka@gassco.no

 

Tor Arthur Halvorsen 

Dupont

 

 

 

tor-arthur.halvorsen@dupont.com

 

 

Eivind Skeie

Hydro Karmøy 

 

 

 

eivind.skeie@hydro.com 

 

Sidsel Lokna

Equinor 

 

 

 

sidlo@equinor.com

 

Ingvild Ween

Lyse Elnet

 

 

 

ingvild.ween@lyse.no

 

Anne Gro Fiveland

SKL

 

 

 

agf@skl.as

 

Bergitte Tønnesen Andersen 

CGI

 

 

 

 

bergitte.andersen@cgi.com 

 

 

Kåre Bjarte Bjelland

Eramet

 

 

 

 

kare-bjarte.bjelland@eramet.com

 

Torbjørn Haugland

Høgskulen på Vestlandet

 

 

 

 

tor.haug@hotmail.com

EnergiRike har som målsetninger å:

 

Arrangere

EnergiRikekonferansen – en årlig nasjonal konferanse om energi og verdiskaping.

Informere

om verdiskaping, kompetanse og nærings-utvikling med utgangspunkt i energi.

Bidra

i å bygge prosessindustriens, energinæringensog Vestlandsregionens omdømme.

Synliggjøre

kompetanse-, og leverandørmiljøeri regionen.

Profilere

regionen som konkurransedyktig fornyetableringer.

Inkludere

unge og studenter i sentrale tema som blirtatt opp i EnergiRike.

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Vestland.

Medlemmer