Styret for EnergiRike

Styreleder

Gunn Margareth Lassesen

Direktør kommunikasjon og kundetjenester

Haugaland Kraft

 

 

gunn.margareth.lassesen@hkraft.no

 

Nestleder

Tor Arthur Halvorsen 

Fabrikksjef

Dupont / FMC Biopolymer

 

 

 

tor-arthur.halvorsen@dupont.com

 

 

Eivind Skeie

Leder Kommunikasjon 

Hydro Karmøy 

 

 

 

eivind.skeie@hydro.com 

 

Ove Tungesvik

Leder Kommunikasjon

Statoil Kårstø

 

 

 

ovtu@equinor.com

 

Tor Inge Akselsen

Direktør strategi og kommunikasjon
Statnett

 

 

 

tor.inge.akselsen@statnett.no 

 

Ove Jølbo

Organisasjonsdirektør

Lyse

 

 

 

ove.jolbo@lyse.no

 

Asbjørn Birkeland 

Ordfører

Sauda kommune

 

 

 

 

asbjorn.birkeland@sauda.kommune.no 

 

 

Odd Even Jakobsen

Head of Processing Plants

Gassco AS

 

 

 

 

oej@gassco.no

 

Martin Espelid 

Student

Høgskulen på Vestlandet

 

 

 

 

espelid10@outlook.com 

EnergiRike har som målsetninger å:

 

Arrangere

EnergiRikekonferansen – en årlig nasjonal konferanse om energi og verdiskaping.

Informere

om verdiskaping, kompetanse og nærings-utvikling med utgangspunkt i energi.

Bidra

i å bygge prosessindustriens, energinæringensog Vestlandsregionens omdømme.

Synliggjøre

kompetanse-, og leverandørmiljøeri regionen.

Profilere

regionen som konkurransedyktig fornyetableringer.

Inkludere

unge og studenter i sentrale tema som blirtatt opp i EnergiRike.

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Hordaland.

Medlemmer