EnergiRike Toppleder-lunsj

Toppleder-lunsj skal være en viktig møteplass for topplederne i EnergiRike sine medlemsbedrifter for å belyse og diskutere muligheter og utfordringer som berører næringene.

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Vestland.

Medlemmer