EnergiRike Topplederforum

Topplederforum skal være en viktig møteplass for topplederne i EnergiRike sine medlemsbedrifter for å belyse og diskutere muligheter og utfordringer som berører næringene.

EnergiRike Topplederforum har vært arrangert i Bergen, Stavanger og Haugesund.

EnergiRike har som målsetninger å:

 

Arrangere

EnergiRike-konferansen – en årlig nasjonal konferanse om energi og verdiskaping.

Informere

om verdiskaping, kompetanse og nærings-utvikling med utgangspunkt i energi.

Bidra

i å bygge prosessindustriens, energinæringensog Vestlandsregionens omdømme.

Synliggjøre

kompetanse-, og leverandørmiljøeri regionen.

Profilere

regionen som konkurransedyktig fornyetableringer.

Inkludere

unge og studenter i sentrale tema som blirtatt opp i EnergiRike.

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Hordaland.

Medlemmer